Deskless Not Voiceless: The 2021 Frontline Barometer (Vẫn có tiếng nói dù không làm việc tại văn phòng: Phong vũ biểu về nhân viên tuyến đầu 2021)

Các tổ chức đang đối mặt với nguy cơ Nhân viên tuyến đầu nghỉ việc hàng loạt. Tải xuống báo cáo nghiên cứu của chúng tôi để tìm hiểu về hiện tượng này, cũng như cách ngăn ngừa hiện tượng đó xảy ra với bạn.

Tải xuống ngay

* Trường bắt buộc
Cảm ơn bạn đã quan tâm. Khi gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin chi tiết bạn cung cấp để liên hệ với bạn về yêu cầu cụ thể này. Bạn có thể bỏ chọn bất kỳ lúc nào.

Lý do đây là lúc để kết nối những người chưa được kết nối

Chúng tôi thực hiện một nghiên cứu toàn cầu với 7.000 nhân viên tuyến đầu và 1.350 lãnh đạo cấp cao. Kết quả cho thấy nhân viên thường xuyên di chuyển có nguy cơ bỏ việc nếu công ty không tập trung vào 4 yếu tố trụ cột trong trải nghiệm của nhân viên.

Tải báo cáo này xuống để tìm hiểu xem bạn có thể làm gì nhằm giải quyết các nhu cầu của nhân viên tuyến đầu về các yếu tố sau:

  • Cảm giác hài lòng và được trao quyền để hoàn thành công việc
  • Niềm tin dành cho ban lãnh đạo
  • Học hỏi và phát triển
  • Chất lượng cuộc sống và sự an toàn

Chúng tôi sẽ chia sẻ những điểm dữ liệu quan trọng và nội dung chính về chiến lược nhằm hỗ trợ bạn đưa nhân viên tuyến đầu trở thành lợi thế cạnh tranh trong tương lai.