Nhận quyền tiếp cận riêng với các giám đốc điều hành của Facebook

Lên lịch tham gia lớp học kinh doanh nâng cao 1 kèm 1 với các nhà lãnh đạo cấp cao từ Facebook. Đăng ký ngay để tiếp nhận thông tin chuyên sâu độc đáo về cách tiếp cận của Facebook đối với truyền thông, văn hóa, sự đổi mới và công nghệ.

Cuộc thảo luận độc quyền với các giám đốc điều hành của Facebook

Nếu bạn từng tự hỏi làm thế nào Facebook luôn dẫn đầu xu hướng kinh doanh mới nhất, thì đây chính là cơ hội để bạn tìm hiểu. Nhận chỉ dẫn 1 kèm 1 độc quyền từ chuyên gia cấp cao hàng đầu của Facebook, bao gồm:

Karen O’Neill

Giám đốc, bộ phận Phát triển con người, Facebook

Irina Kofman

Giám đốc, bộ phận AI hỗ trợ tìm kiếm khách hàng tiềm năng, Facebook

James Moustafellos

Trưởng bộ phận Nghiên cứu sản phẩm doanh nghiệp, Facebook

Tạo lịch riêng của bạn

Buổi chỉ dẫn của đội ngũ điều hành diễn ra trực tuyến, 1 kèm 1, kéo dài nửa ngày, được thiết kế để đi sâu nghiên cứu các chủ đề bạn quan tâm nhất. Bạn và đội ngũ sẽ nhận được thông tin chi tiết và nguồn cảm hứng, cũng như kế hoạch hành động dựa trên các mục tiêu cần chỉ dẫn của bạn.

Buổi chỉ dẫn sẽ gồm những nội dung nào

Mỗi Buổi chỉ dẫn của đội ngũ điều hành đều được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn. Một buổi chỉ dẫn mẫu bao gồm:

  • Cách công ty gắn kết tạo nên sức mạnh để đổi mới
  • Tương lai của công việc sử dụng công nghệ nhập vai
  • Quản lý hoạt động liên lạc khi làm việc từ xa
  • Tạo và duy trì văn hóa đổi mới
  • Tương lai của bộ phận nhân sự

Địa điểm tổ chức buổi chỉ dẫn có giới hạn và dựa trên tiêu chí lựa chọn.

Mẫu đăng ký

* Trường bắt buộc