Kết nối lại với nhân viên làm việc từ xa

Tải hướng dẫn miễn phí này xuống và khám phá cách duy trì kết nối với nhân viên dù họ làm việc ở bất kỳ đâu.

Cách nhà lãnh đạo truyền thông kết nối và hỗ trợ mọi người trong tổ chức.

80% lực lượng lao động trên khắp thế giới không thường xuyên có mặt tại văn phòng.

Thay vào đó, họ ở cửa hàng, trong nhà máy, ngoài thực địa, trên không hoặc trên đường. Đội ngũ truyền thông biết nhân viên thường xuyên di chuyển/tuyến đầu là nguồn nhân tài lớn, chưa được khai thác dành cho các doanh nghiệp.

Nhiều nhân viên quan trọng trong số này lại không có cơ hội kết nối với toàn doanh nghiệp hoặc lên tiếng về những ý tưởng mới.

Giờ đây, khi chúng ta trở lại sau cuộc khủng hoảng COVID-19, đã đến lúc thay đổi điều đó. Bây giờ là thời điểm trao cơ hội để mọi nhân viên đều được lên tiếng.