Canadian Tire

Nền tảng liên lạc tốt hơn để có một công ty thống nhất

Ngành

Bán lẻ

Quy mô công ty

58.000

Khu vực

Châu Mỹ

Cách Workplace hỗ trợ

Mạng nội bộ tốt hơn

Canadian Tire muốn thay thế 5 mạng nội bộ cũ bằng một công cụ duy nhất, vừa liên lạc vừa cộng tác hiệu quả hơn trên toàn công ty. Xây dựng mạng nội bộ cho cả doanh nghiệp thường sẽ là một dự án triệu đô.

Phá vỡ rào cản

Với lực lượng lớn, trải rộng trên nhiều thương hiệu, thật khó khăn để nhân viên duy trì kết nối. Nhiều cơ hội bị giới hạn ở ngay giai đoạn chia sẻ ý tưởng và cộng tác.

Ý tưởng khắp nơi

Nhờ có nhóm mà công ty khai thác được thông tin chi tiết về khách hàng trước khi tiếp thị. Từ đội ngũ hàng hóa sử dụng những cuộc thăm dò ý kiến để thu thập phản hồi ngay lập tức về sản phẩm, đến các nhà phát triển kỹ thuật số thu hút nhân viên tham gia thử nghiệm trải nghiệm người dùng.

Tăng tốc thông tin

Khi một đại diện dịch vụ chăm sóc khách hàng đăng câu hỏi, chỉ trong vài giờ thì Giám đốc Thương mại Điện tử của đơn vị kinh doanh khác đã trả lời, thông báo rằng đã có giải pháp được triển khai.

Công ty thống nhất

Thay vì gửi email đến từng đơn vị kinh doanh riêng biệt, Canadian Tire sử dụng thông báo trên toàn công ty. Khi cựu nhân viên của Canadian Tire, hiện là đại sứ của tổ chức từ thiện Jumpstart - Rosie McLennan trở thành người cầm cờ Canada tại Olympic Rio năm 2016, Tổng Giám đốc Canadian Tire đã chia sẻ tin tức này với toàn thể công ty, thu hút được nhiều bình luận và cảm xúc, từ đó gắn kết nhân viên có chung niềm đam mê thể thao.

"Đội ngũ truyền thông trên khắp Canada gồm 15 người của chúng tôi sẽ loại bỏ khoảng 780 giờ họp một năm, bằng cách cộng tác trong thời gian thực trong một nhóm trên Workplace, thay vì họp mặt hàng tuần."

Chris Main

Phó Tổng Giám đốc Công nghệ Số, FGL Sports (một bộ phận của Canadian Tire)

Tính năng chính

Tạo tài khoản

Địa chỉ email của bạn