Bạn đã sẵn sàng để xây dựng một cộng đồng làm việc hòa nhập chưa?

Tìm hiểu cách xây dựng một nền văn hóa nơi mọi người đều cảm thấy thân thuộc - nơi tôn vinh sự khác biệt của mọi người và giá trị mà họ mang lại cho tổ chức. Tải xuống hướng dẫn và khám phá cách đảm bảo mọi nhân viên đều cảm thấy được lắng nghe, công nhận và tôn trọng.

Tải xuống ngay

Tải xuống hướng dẫn này và tìm hiểu cách xây dựng một nền văn hóa thân thuộc.

* Trường bắt buộc
Cảm ơn bạn đã quan tâm. Khi gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin chi tiết bạn cung cấp để liên hệ với bạn về yêu cầu cụ thể này. Bạn có thể bỏ chọn bất kỳ lúc nào.

Đẩy mạnh các chương trình đa dạng và hòa nhập

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ khám phá cách:

  • Trao đổi về sự đa dạng và hòa nhập một cách minh bạch
  • Xây dựng mạng lưới hỗ trợ bằng các nhóm nguồn lực xã hội
  • Tôn vinh sự đa dạng bằng chiến dịch nội bộ
  • Cung cấp cơ hội tìm hiểu cho cấp quản lý
  • Thu thập thông tin chi tiết về trải nghiệm của nhân viên bằng khảo sát