Sách trắng: Chuyển sang tương lai của công việc

Vào tháng 9/2016, Workplace ủy quyền cho Deloitte tìm hiểu xem các nhà lãnh đạo có suy nghĩ gì về tương lai của công việc. Deloitte đã phỏng vấn 245 cán bộ điều hành và xác định 6 chủ đề chính.

GIAO TIếP TRONG DOANH NGHIệP | THờI GIAN đọC: 10 PHúT
In September 2016, Workplace commissioned Deloitte to find out how leaders are thinking about the future of work.

Vào tháng 9/2016, Workplace ủy quyền cho Deloitte tìm hiểu xem các nhà lãnh đạo có suy nghĩ gì về tương lai của công việc. Deloitte đã phỏng vấn 245 cán bộ điều hành và xác định 6 chủ đề chính.

Văn hóa rất quan trọng

Văn hóa rất quan trọng

Hơn 2/3 (69%) giám đốc điều hành cấp cao tin rằng văn hóa công ty - đặc biệt là tính minh bạch trong giao tiếp nội bộ - là yếu tố thiết yếu để tổ chức đạt được sứ mệnh và tầm nhìn của mình.

Bài học 1: Chú ý đến văn hóa; trợ giúp nhà lãnh đạo chủ động tham gia vào quá trình phát triển và truyền bá văn hóa.

Hoạt động giao tiếp, cộng tác và khả năng kết nối đang thay đổi

Hoạt động giao tiếp, cộng tác và khả năng kết nối đang thay đổi

Chỉ 14% nhà lãnh đạo hoàn toàn hài lòng với khả năng giao tiếp và cộng tác của doanh nghiệp mình.

Bài học 2: Các công ty cần minh bạch hơn trong quá trình giao tiếp, hệ thống và chính sách mới. Họ cần nhanh chóng chuyển sang văn hóa ưu tiên kỹ thuật số, nếu không sẽ có nguy cơ mất đi nhân viên, năng suất và khách hàng.

Thế hệ 8x - đầu 10x thúc đẩy tốc độ thay đổi

Thế hệ 8x - đầu 10x thúc đẩy tốc độ thay đổi

Đến năm 2020, thế hệ 8x - đầu 10x sẽ chiếm 50% lực lượng lao động. Tuy nhiên, chỉ 1/3 trong số những người thuộc thế hệ này cảm thấy tổ chức đang khai thác hiệu quả kỹ năng và kinh nghiệm của họ, còn 66% dự định rời công ty trong vòng chưa đầy 5 năm.

Bài học 3: Để giữ chân thế hệ 8x - đầu 10x, các công ty cần chú trọng hơn vào hoạt động bồi dưỡng và phát triển nhân viên, cũng như tạo ra công việc vừa thú vị, vừa có mục đích. Họ cũng nên xây dựng môi trường có tính linh hoạt trong công việc cũng như các công cụ tạo điều kiện cho nhân viên cộng tác và trao đổi ý tưởng một cách minh bạch.

Mang lại lợi ích thực sự cho doanh nghiệp

Mang lại lợi ích thực sự cho doanh nghiệp

Khi được yêu cầu xác định những lợi ích quan trọng nhất từ hoạt động cộng tác hiệu quả hơn, 57% giám đốc điều hành chỉ ra khả năng khám phá và tận dụng cơ hội kinh doanh mới, còn 48% nhắc đến tỷ lệ đổi mới đang tăng lên. Các lợi ích tiếp theo là thời gian ra mắt thị trường nhanh hơn (42%) và mức độ trung thành của khách hàng cao hơn (41%).

Bài học 4: Hãy nói rõ lợi ích bạn muốn đạt được, đồng thời thường xuyên kiểm tra số liệu dự kiến và thực tế của tiến độ.

Các công cụ kỹ thuật số mới đang thay đổi đáng kể cách chúng ta dành thời gian sử dụng thiết bị điện tử

Các công cụ kỹ thuật số mới đang thay đổi đáng kể cách chúng ta dành thời gian sử dụng thiết bị điện tử

Môi trường làm việc trong tương lai buộc chúng ta phải thay đổi cách giao tiếp và cộng tác. 76% giám đốc điều hành dự đoán rằng mọi người sẽ ít dùng email hơn và tăng cường sử dụng các công cụ kỹ thuật số phức tạp hơn. Những công cụ kỹ thuật số này sẽ là yếu tố thúc đẩy thiết yếu trong quá trình thiết lập đội ngũ đa văn hóa.

Bài học 5: Bắt đầu chuyển sang công cụ cộng tác mới, đồng thời góp phần đảm bảo kỳ vọng của nhân viên và phương pháp tại nơi làm việc phù hợp với các khả năng mới.

Nhà lãnh đạo chú trọng hơn vào mạng lưới, thay vì hệ thống phân cấp

Nhà lãnh đạo chú trọng hơn vào mạng lưới, thay vì hệ thống phân cấp

Chỉ hơn 40% đáp viên kỳ vọng họ sẽ tập trung hơn vào hoạt động tạo điều kiện cho quá trình trao đổi và truyền đạt ý tưởng, cũng như trao quyền tự chủ cao hơn ở cả cấp độ đội ngũ lẫn cá nhân.

Bài học 5: Nhà lãnh đạo cần được hướng dẫn cách sử dụng công cụ cộng tác nhằm cải thiện hoạt động giao tiếp và khả năng kết nối.

Công nghệ kỹ thuật số đang thay đổi cách thức và địa điểm làm việc, cũng như cách chúng ta giao tiếp và cộng tác. Xuyên suốt những thay đổi này, có một điều vẫn luôn duy trì - con người là yếu tố quan trọng nhất của mọi tổ chức. Các công ty cần những nhà lãnh đạo, người quản lý và nhân viên tuyệt vời ở tất cả cấp bậc thì mới hoàn thành được công việc.

Bạn muốn đọc thêm về tương lai của công việc? Tải xuống miễn phí bản đầy đủ của sách trắng.

  • Các công ty cần những nhà lãnh đạo, người quản lý và nhân viên tuyệt vời ở tất cả cấp bậc thì mới hoàn thành được công việc.
  • Công nghệ kỹ thuật số đang thay đổi cách thức và địa điểm làm việc, cũng như cách chúng ta giao tiếp và cộng tác. Xuyên suốt những thay đổi này, có một điều vẫn luôn duy trì - con người là yếu tố quan trọng nhất của mọi tổ chức. Các công ty cần những nhà lãnh đạo, người quản lý và nhân viên tuyệt vời ở tất cả cấp bậc thì mới hoàn thành được công việc.
  • Xuyên suốt những thay đổi này, có một điều vẫn luôn duy trì - con người là yếu tố quan trọng nhất của mọi tổ chức.
Was this article helpful?
Thanks for your feedback

Bài viết gần đây

Cộng tác nhóm | Thời gian đọc: 10 phút

Cách xây dựng sự cộng tác trong đội ngũ

Khám phá các bí quyết quan trọng để cải thiện hoạt động cộng tác nhóm tại nơi làm việc, bao gồm những lợi ích khi cộng tác và cách nâng cao hiệu quả làm việc nhóm.

Giao tiếp của doanh nghiệp | Thời gian đọc: 9 phút

Giải thích về hoạt động giao tiếp trong doanh nghiệp.

Giải thích về hoạt động giao tiếp trong doanh nghiệp! Tìm hiểu định nghĩa về hoạt động giao tiếp trong doanh nghiệp và cách bạn cải thiện hoạt động này. Hãy xem các bí quyết dễ thực hiện sau đây.

Làm việc từ xa | Thời gian đọc: 7 phút

Làm việc từ xa: Lợi ích và thách thức

Ngày càng nhiều người trong số chúng ta làm việc từ xa. Trong tương lai cũng sẽ có nhiều người làm việc từ xa hơn nữa. Khám phá ưu và nhược điểm khi làm việc từ xa và cách khai thác tối đa mô hình này.