Xác thực

Tìm hiểu về các tùy chọn cho phép người dùng truy cập Workplace.

Nội dung

Tổng quan

Tổng quan

Hướng dẫn này mô tả chi tiết tính năng xác thực người dùng và mật khẩu. Mọi tài khoản người dùng cần đăng nhập Workplace đều phải có tên người dùng duy nhất liên kết với tài khoản đó và một mật khẩu khác với bất kỳ mật khẩu nào họ sử dụng trên Facebook.

Quản lý mật khẩu

Đặt lại mật khẩu với tư cách quản trị viên

Đặt lại mật khẩu với tư cách quản trị viên

Để đặt lại mật khẩu tài khoản, hãy đăng nhập với tư cách Quản trị viên có quyền thêm và gỡ tài khoản. Sau khi đăng nhập, bạn có thể đặt lại mật khẩu tài khoản bằng cách hoàn tất những bước sau:

1
Đi tới Bảng điều khiển quản trị rồi chuyển đến phần Mọi người.

2
Tìm kiếm người dùng bạn muốn đặt lại mật khẩu.

3
Nhấp vào nút ... rồi chọn Bắt buộc đặt lại mật khẩu.

Thông tin đăng nhập của người dùng sẽ được đặt lại và họ sẽ nhận được email xác nhận để thiết lập một mật khẩu mới.

Đặt lại mật khẩu với tư cách người dùng

Đặt lại mật khẩu với tư cách người dùng

Người dùng có thể đặt lại mật khẩu của mình theo những bước sau.

1
Đi tới menu Cài đặt rồi chuyển đến phần Bảo mật và đăng nhập.

2
Chọn Chỉnh sửa trong tiểu mục Đổi mật khẩu.

3
Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới cho tài khoản.

4
Để tăng cường bảo vệ, một lời nhắc sẽ hỏi liệu bạn có muốn xem xét thiết bị mà tài khoản của bạn đăng nhập không.
?
Người dùng chỉ có thể đặt lại mật khẩu của chính mình nếu không bật SSO. Nếu bật SSO thì quy trình đặt lại mật khẩu sẽ chịu sự quản lý của Nhà cung cấp danh tính đã được cấu hình.
Bạn quên mật khẩu?

Bạn quên mật khẩu?

Nếu bạn quên mật khẩu Workplace, cách dễ nhất để đặt lại là:

1
Chuyển đến trang đăng nhập Workplace của công ty.

2
Nhập tên người dùng của bạn rồi nhấp vào Tiếp tục.

3
Nhấp vào Quên mật khẩu? rồi nhập tên người dùng của bạn. Nhấp vào Tiếp.

4
Nếu có địa chỉ email công ty, bạn sẽ nhận được một mã gồm 6 chữ số qua email để đặt lại mật khẩu của tài khoản.

5
Nếu không có địa chỉ email công ty, quản trị viên có thể cung cấp mã truy cập mới để bạn đặt lại mật khẩu.
Chính sách mật khẩu

Chính sách mật khẩu

Độ dài mật khẩu

Mật khẩu cần phức tạp và dài tối thiểu 8 ký tự, không được chứa từ đã biết trong từ điển hoặc mật khẩu thông thường dễ đoán.

Số lần nhập lại mật khẩu

Nếu người dùng nhập sai mật khẩu hơn 20 lần, họ sẽ bị khóa tài khoản trong một khoảng thời gian trước khi có thể thử lại.

Mật khẩu mặc định

Hiện Quản trị viên không thể đặt mật khẩu mặc định cho các tài khoản Workplace.