Cấu hình CNTT

Đảm bảo mọi yếu tố liên quan đến CNTT phục vụ cho Workplace đều hoạt động suôn sẻ.

Tổng quan

Tổng quan

Là dịch vụ chạy trên web, khả năng kết nối Internet với các miền web của Workplace là yếu tố vô cùng quan trọng để nền tảng này có thể hoạt động bình thường trên cả di động và web trên máy tính. Vì Workplace được xây dựng dựa trên cùng một công nghệ với Facebook nên bất kỳ hạn chế nào đối với miền nhằm ngăn chặn quyền truy cập mạng của Facebook cũng sẽ ảnh hưởng đến Workplace.

Hướng dẫn này giải thích cách đảm bảo khả năng kết nối với Workplace từ mạng của công ty bạn.

?
Nếu gặp các vấn đề khi truy cập Workplace, bạn nên liên hệ với bộ phận CNTT. Họ có thể tiến hành kiểm tra các biện pháp kiểm soát nêu trong hướng dẫn này.
Miền

Miền

Để Workplace hoạt động đúng cách, bạn phải đảm bảo rằng tất cả lưu lượng truy cập đến các miền (bao gồm tất cả các miền phụ) và cổng sau đây đều không bị chặn và được kích hoạt cho mạng của công ty bạn:

*.workplace.com 80/443
*.facebook.com 80/443
*.fbcdn.net 80/443
*.fb.me 80/443
*.fbsbx.com 80/443
?
Tính năng chặn có chọn lọc các miền Facebook hoặc Workplace không được hỗ trợ chính thức cho Workplace, vì vậy các miền này chỉ được cung cấp nhằm mục đích tham khảo.
Dải IP

Dải IP

Các miền mà Workplace sử dụng có thể thay đổi, do đó bạn không nên coi danh sách này là danh sách chính xác hoàn toàn.

Nếu cần kiểm soát chính xác hơn quyền truy cập vào Workplace trên mạng công ty, bạn có thể chọn đưa các dải IP của máy chủ web Facebook mà từ đó Workplace được phân phối vào danh sách hợp lệ.

Bạn có thể sử dụng số Hệ thống tự quản (AS) của Facebook là AS32934 để truy xuất danh sách địa chỉ IP chính xác và cập nhật của các máy chủ web Facebook. Ví dụ:

whois -h whois.radb.net -- '-i origin AS32934' | grep ^route