Bảo mật và quản lý

Hiểu rõ cách tổ chức kiểm soát và bảo vệ tài khoản.

Tổng quan

Tổng quan

Quản trị viên Workplace có quyền truy cập vào các lựa chọn cài đặt hệ thống và kiểm soát tài khoản, nên quan trọng là phải chọn quản trị viên thật cẩn thận và giới hạn khả năng của họ bằng các vai trò quản trị viên.

Vai trò và quyền

Vai trò và quyền

Vai trò quản trị viên mặc định

Người dùng có thể thuộc về 4 loại vai trò quản trị viên mặc định khác nhau sau đây:

 • Quản trị viên hệ thống
  • Quản lý tất cả dữ liệu của công ty, bao gồm các lựa chọn cài đặt hệ thống, vai trò quản trị, nội dung và tài khoản.
  • Quản lý tin nhắn và bài viết bị báo cáo trên tất cả các nhóm.
  • Thêm và xóa nhân viên khỏi Workplace.
  • Sử dụng các báo cáo về hoạt động của công ty và tài khoản cá nhân để thúc đẩy tăng trưởng.
 • Người kiểm duyệt nội dung
  • Quản lý tin nhắn và bài viết bị báo cáo trên tất cả các nhóm.
  • Thêm và xóa nhân viên khỏi Workplace.
  • Sử dụng các báo cáo về hoạt động của công ty và tài khoản cá nhân để thúc đẩy tăng trưởng.
 • Người quản lý tài khoản
  • Thêm và xóa nhân viên khỏi Workplace.
  • Sử dụng các báo cáo về hoạt động của công ty và tài khoản cá nhân để thúc đẩy tăng trưởng.
 • Nhà phân tích
  • Sử dụng các báo cáo về hoạt động của công ty và tài khoản cá nhân để thúc đẩy tăng trưởng.
?
Tốt nhất là nên chỉ định vai trò Quản trị viên hệ thống trên Workplace cho tối thiểu 2 người dùng. Nhờ đó, sẽ có người thay thế nhau phụ trách việc bảo vệ phiên bản Workplace cho các nhiệm vụ bảo trì quan trọng như đặt lại mã truy cập API, lập cấu hình cho phần cài đặt Đăng nhập một lần (SSO), đảm bảo người dùng có các quyền phù hợp để tạo nhóm hay chỉnh sửa trang cá nhân của riêng mình.

Các quyền

Workplace cung cấp khả năng tạo các vai trò tùy chỉnh bằng cách kết hợp một nhóm quyền để chỉ định cho một quản trị viên cụ thể trong phiên bản:

 • Quyền quản trị: Thêm và gỡ các miền email, Thay đổi các lựa chọn cài đặt cho công ty, Thêm và gỡ tài khoản.
 • Quyền đối với nội dung: Quản lý thành viên nhóm, Kiểm duyệt nội dung không phù hợp.
 • Quyền truy cập: Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Workplace, Xem số liệu thống kê về hoạt động.
?
Ví dụ: nếu đang cân nhắc tạo vai trò quản trị viên cho đội ngũ hỗ trợ, bạn có thể tạo vai trò tùy chỉnh và chỉ chỉ định quyền Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Workplace cho vai trò đó. Người dùng sẽ chỉ có thể gửi các yêu cầu cho bộ phận hỗ trợ của Workplace trong khả năng quản trị của mình.
Chỉ định Vai trò quản trị viên cho người dùng

Chỉ định vai trò quản trị viên cho người dùng

Bạn có thể đăng nhập với vai trò Quản trị viên hệ thống để quản lý các quản trị viên. Sau khi đăng nhập, bạn có thể hoàn tất các bước sau để chỉ định vai trò quản trị viên:

1
Đi đến Bảng điều khiển quản trị.

2
Nhấp vào Quản trị viên.

3
Đi đến tab Quản trị viên.

4
Để thêm quản trị viên mới, hãy nhập tên của người này vào thanh tìm kiếm Tạo quản trị viên mới.

5
Trong cửa số bật lên, chọn đúng vai trò quản trị viên và nhấp vào Lưu.

6
Để chỉnh sửa quyền hoặc gỡ quyền truy cập quản trị của một người dùng, hãy nhấp vào nút Thay đổi vai trò bên cạnh quản trị viên đó.
Tạo Vai trò quản trị viên tùy chỉnh

Tạo vai trò quản trị viên tùy chỉnh

Bạn có thể đăng nhập với vai trò Quản trị viên hệ thống để quản lý các quản trị viên. Sau khi đăng nhập, bạn có thể hoàn tất các bước sau để tạo vai trò quản trị viên tùy chỉnh:

1
Đi đến Bảng điều khiển quản trị.

2
Nhấp vào Quản trị viên.

3
Đi đến tab Vai trò.

4
Nhấp vào nút Vai trò mới.

5
Đặt tên cho vai trò quản trị viên mới và chọn các quyền cho vai trò đó rồi nhấp vào Tạo.

6
Để chỉnh sửa quyền hoặc xóa vai trò tùy chỉnh, hãy nhấp vào nút Chỉnh sửa bên cạnh vai trò đó.