Quản lý tài khoản

Tìm hiểu cách tạo, cập nhật và vô hiệu hóa tài khoản người dùng trên Workplace.

Nội dung

Tổng quan

Tổng quan

Chúng tôi thiết kế Workplace để mang lại tiếng nói cho mọi người trong tổ chức của bạn, dù bạn làm việc tại trụ sở chính hay trong môi trường nhà máy. Chúng tôi nhận ra rằng không phải mọi nhân viên đều được cung cấp địa chỉ email công ty nên chúng tôi đã tạo mã truy cập. Với mã truy cập, nhân viên có thể kích hoạt tài khoản của họ mà không cần địa chỉ email công ty.

Hướng dẫn cấp cao

Có 2 giai đoạn để thêm người dùng đầu tiên không có email trong Workplace:

1
Bật tính năng không có email trong Workplace.

2
Tạo tài khoản mà không cần địa chỉ email.
Bật tính năng không có email trong Workplace.

Bật tính năng không có email trong Workplace

Trước khi có thể tạo người dùng không có email, bạn cần bật chức năng này trong môi trường Workplace của mình. Với tài khoản Quản trị viên hệ thống, hãy làm theo các bước bên dưới để kích hoạt quy trình tạo tài khoản không cần email:

1
Trong Bảng điều khiển quản trị, chọn Cài đặt.

2
Cuộn đến Tạo trang cá nhân bằng mã truy cập.

3
Đánh dấu vào ô Cho phép đồng nghiệp không có địa chỉ email đăng nhập vào Workplace bằng mã truy cập.

4
Nhấp vào Lưu.
?
Phiên bản của bạn giờ đây sẽ được kích hoạt để tạo người dùng không có email sau khi bạn đã đăng xuất và đăng nhập lại.
Tạo tài khoản không có email

Tạo tài khoản mà không cần địa chỉ email

Làm theo các bước bên dưới để tạo tài khoản không cần email:

1
Trong Bảng điều khiển quản trị, đi đến phần Mọi người.

2
Nhấp vào nút + Thêm người.

3
Chọn Thêm 1 người.

4
Điền thông tin người dùng liên quan. Nhập ID nhân viên (ID này có thể là bất kỳ định dạng nào ngoại trừ định dạng email). Không nhập địa chỉ email.

5
Đảm bảo phương thức Xác thực được đặt thành Mật khẩu.

6
Nhấp vào Thêm.
?
ID nhân viên phải là duy nhất đối với mỗi người dùng trong tổ chức của bạn, nếu không bạn sẽ gặp lỗi khi tạo người dùng.
?
Để tạo người dùng không có email, bắt buộc phải có trường EmployeeIDName. Tất cả các trường thông tin khác là không bắt buộc, nhưng chúng tôi vẫn khuyến khích bạn điền càng nhiều trường càng tốt để tạo hồ sơ phong phú hơn cho nhân viên của mình.
?
Không điền vào trường địa chỉ email nếu bạn dự định tạo một người dùng không có email. Khi trường này được điền, Workplace sẽ xem tài khoản này là tài khoản có địa chỉ email hợp lệ và sẽ không tạo mã truy cập cho tài khoản đó.
Quản lý tài khoản không có email

Quản lý tài khoản không có email

Quản lý tài khoản không có email theo cách thủ công

Bạn có thể quản lý từng người dùng không có email theo cách thủ công, tương tự cách bạn tạo thủ công người dùng có địa chỉ email.

Quản lý hàng loạt tài khoản không có email

Bạn có thể quản lý hàng loạt người dùng không có email bằng bảng tính theo cách tương tự như khi bạn quản lý hàng loạt người dùng có địa chỉ email.

?
Bạn có thể quản lý hàng loạt người dùng không có email và người dùng có địa chỉ email công ty bằng cách sử dụng cùng một bảng tính. Bạn sẽ thấy các cột trong mẫu cho Employee IdManager Employee Id.

Quản lý tài khoản không có email qua API Quản lý tài khoản

Bạn có thể quản lý người dùng không có email thông qua API Quản lý tài khoản tương tự như cách bạn quản lý người dùng có địa chỉ email qua API.

?
Bạn có thể quản lý người dùng không có email, cũng như người dùng có địa chỉ email qua API cùng một lúc.
Truy xuất mã truy cập

Truy xuất mã truy cập

Tạo mã truy cập cho người dùng không có email theo một trong những cách sau:

  • Truy xuất mã truy cập cho từng người dùng.
  • Truy xuất mã truy cập cho những người dùng mà bạn liệt kê trên bảng tính.
Truy xuất mã truy cập cho một người dùng

Truy xuất mã truy cập cho người dùng không có email

Sau khi đăng nhập một người dùng được chỉ định quyền thêm và gỡ tài khoản, bạn sẽ có thể truy xuất mã truy cập cho người dùng không có email:

1
Trong Bảng điều khiển quản trị, chọn Mọi người.

2
Nhấp vào biểu tượng ... bên cạnh người dùng không có email mà bạn muốn truy xuất.

3
Chọn Lấy mã truy cập.

4
Sao chép và lưu mã truy cập 16 số cho người dùng đó.

5
Cung cấp mã truy cập cho người dùng.
Truy xuất mã truy cập cho nhiều người dùng

Truy xuất cùng một lúc mã truy cập cho nhiều người dùng không có email

Sau khi đăng nhập một người dùng được chỉ định quyền thêm và gỡ tài khoản, bạn sẽ có thể truy xuất mã truy cập cho nhiều người dùng:

1
Trong Bảng điều khiển quản trị, đi đến Mọi người.

2
Nhấp vào nút ... rồi chọn Lấy mã truy cập.

3
Chọn nếu bạn muốn Gửi mã truy cập cho người quản lý. Lựa chọn này sẽ gửi cho người quản lý một email có mã truy cập của những người mà họ quản lý. Chọn mục này nếu bạn chắc chắn Sơ đồ tổ chức trên Workplace của mình đã được cập nhật.

4
Nhấp vào Gửi mã.
Truy cập lần đầu bằng cách sử dụng mã truy cập

Truy cập lần đầu bằng cách sử dụng mã

Khi nhận được mã truy cập, bạn có thể thực hiện lần truy cập đầu tiên vào Workplace và xác nhận tài khoản của mình thông qua trình duyệt web hoặc bằng ứng dụng di động.

Cách xác nhận tài khoản thông qua trình duyệt web:


2
Nhấp vào Tạo tài khoản bằng mã truy cập của bạn.

3
Nhập mã truy cập 16 số rồi nhấp vào nút Tiếp tục.

4
Chọn tên người dùng và đặt mật khẩu.

5
Đánh dấu vào ô Chấp nhận các điều khoản và điều kiện.

6
Nhấp vào Tiếp tục. Tài khoản của bạn sẽ được tạo.

Cách xác nhận tài khoản thông qua ứng dụng di động:

1
Mở ứng dụng Workplace.

2
Nhấp vào Tạo tài khoản.

3
Nhấp vào Tạo tài khoản bằng mã truy cập.

4
Nhập mã truy cập 16 số rồi nhấp vào Tiếp tục.

5
Chọn tên người dùng và đặt mật khẩu.

6
Đánh dấu vào ô Chấp nhận các điều khoản và điều kiện.

7
Nhấp vào Tiếp tục. Tài khoản của bạn sẽ được tạo.
Đặt lại mật khẩu

Đặt lại mật khẩu cho tài khoản không có email

Nếu quên mật khẩu, bạn sẽ cần thực hiện các bước sau để đặt lại mật khẩu của mình:

1
Điền tên người dùng của bạn vào ô văn bản trong trang đăng nhập. Nhấp vào Tiếp tục.

2
Nhấp vào Quên mật khẩu?.

3
Điền tên người dùng vào ô văn bản.

4
Nhập mã truy cập mới do quản trị viên hệ thống của bạn gửi.

5
Đặt mật khẩu mới.
Chuyển đổi tài khoản không có email thành tài khoản có email

Chuyển đổi tài khoản không có email thành tài khoản có email

Trong trường hợp người dùng không có email được chỉ định cho địa chỉ email công ty, trường email cho người dùng đó có thể được điền. Khi trường email được cập nhật thành công, người dùng sẽ không còn được kết nối thông qua mã truy cập và sẽ được xem là người dùng có địa chỉ email công ty.

?
Khi chuyển đổi người dùng không có email thành người dùng có địa chỉ email công ty, bạn sẽ không thể chuyển người dùng đó trở lại thành người dùng không có email, trừ khi họ ở trạng thái chưa được xác nhận.
Liên kết sâu với ứng dụng Workplace dành cho di động

Liên kết sâu với ứng dụng Workplace dành cho di động

Với mã truy cập có lược đồ URL, bạn có thể liên kết sâu URL mã truy cập trực tiếp với ứng dụng Workplace dành cho di động. Điều này nghĩa là bạn có thể chia sẻ URL cụ thể này qua cổng web hoặc cơ chế phân phối khác để người dùng cuối chỉ cần nhấp vào liên kết đưa họ đến quy trình xác nhận trong ứng dụng Workplace dành cho di động.

1
Tạo URL bằng mã được định dạng như:
fb-work-emailless://accesscode?access_code="[access code]"

2
Đảm bảo bạn truy xuất mã truy cập đúng ID người dùng.

3
Giờ đây, bạn sẽ có URL giống như:
fb-work-emailless://accesscode?access_code=abcdefghijklmnop
?
Bạn có thể truy xuất mã truy cập thông qua tính năng xuất thông tin của mọi người trong Bảng điều khiển quản trị hoặc API Quản lý tài khoản trên Workplace.