Có gì mới trên Workplace?
Tháng 11/2020

Tất cả những lần ra mắt tính năng và công bố sản phẩm Workplace mới nhất.

Trong tháng này, chúng tôi sẽ ra mắt tính năng Làm thay ca. Đây là loại bài viết mới để nhân viên tuyến đầu dễ dàng đổi ca và cập nhật thông tin cho người quản lý. Chúng tôi cũng sẽ thêm lựa chọn đăng ký hạng mục của Thư viện kiến thức. Mọi người có thể dùng lựa chọn này vào cuối tháng 11.

Ngoài các bản cập nhật sản phẩm mới nhất, chúng tôi rất hứng khởi khi công bố nội dung học tập mới trong Học viện Workplace. Chúng tôi đã ra mắt 2 khóa đào tạo trực tiếp mới và 5 khóa học mới theo tiến độ riêng để bạn có thể tận dụng tối đa Workplace. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về các nguồn lực này cũng như Bộ công cụ mới dành cho người thúc đẩy văn hóa.

Dễ dàng làm thay ca

Dễ dàng làm thay ca

Chúng tôi đã tạo điều kiện để nhân viên tuyến đầu tìm người làm thay ca và yêu cầu làm thay ca cho đồng nghiệp của mình trong Workplace dễ dàng hơn bao giờ hết. Các bài viết Làm thay ca cung cấp mẫu dễ sử dụng để yêu cầu làm thay ca, đồng thời đảm bảo nhà quản lý tuyến đầu có thể nhìn thấy và phê duyệt cuối cùng các yêu cầu trong nhóm của họ. Bất kỳ nhân viên nào đang tìm yêu cầu Làm thay ca đều có thể tìm thấy các yêu cầu này ở tab mới Ca làm việc trong nhóm.

Xem video hướng dẫn nhanh bên dưới về tính năng Làm thay ca. Để xem hướng dẫn từng bước về cách tạo bài viết Làm thay ca, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp.

Bạn muốn chia sẻ video này để hỗ trợ nhân viên sử dụng tính năng Làm thay ca? Bạn có thể tải xuống tại đây.

Nhận thông tin mới theo thời gian thực trong Thư viện kiến thức

Nhận thông tin mới theo thời gian thực trong Thư viện kiến thức

Chúng tôi đã thêm lựa chọn đăng ký bất kỳ hạng mục hoặc hạng mục phụ nào của Thư viện kiến thức để thường xuyên nhận thông tin mới về phần chỉnh sửa, bình luận hoặc cảm xúc. Khi biên tập viên thực hiện thay đổi đối với nội dung trong Thư viện kiến thức, họ có thể quyết định xem bản cập nhật có đủ quan trọng để gửi thông báo đến người đăng ký hay không. Mọi người có thể đăng ký nhận thông báo vào cuối tháng 11.

Để tìm hiểu thêm về Thư viện kiến thức, hãy tham khảo hướng dẫn và video hướng dẫn trong Trung tâm nguồn lực dành cho khách hàng, hướng dẫn dành cho quản trị viên có thể tải xuống và video động.Buổi đào tạo trực tiếp: Lý thuyết nâng cao về bài viết

Buổi đào tạo trực tiếp: Lý thuyết nâng cao về bài viết

Tham gia buổi đào tạo tương tác, trực tiếp này để tìm hiểu các chiến lược giao tiếp hiệu quả trong Workplace. Bạn sẽ tìm hiểu về các loại bài viết khác nhau, khi nào nên sử dụng các bài viết này, nội dung bạn nên đăng và cách đảm bảo bài viết của mình nổi bật.

Đăng ký ngay hôm nay!
Buổi đào tạo trực tiếp: Trở thành người sếp tuyệt vời nhất

Buổi đào tạo trực tiếp: Trở thành người sếp tuyệt vời nhất

Trong buổi đào tạo 60 phút này, bạn sẽ tìm hiểu các cách làm tốt nhất để điều hành đội ngũ hoặc phòng ban của mình bằng Workplace. Chúng tôi sẽ đề cập đến mọi khía cạnh, từ cách quản lý mối quan hệ riêng bằng các báo cáo trực tiếp đến cách xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan bên ngoài.

Đăng ký ngay hôm nay!
Các khóa học mới theo tiến độ riêng

Các khóa học mới theo tiến độ riêng

Chúng tôi đã ra mắt 5 khóa học mới theo tiến độ riêng để hỗ trợ mọi người trong tổ chức của bạn làm việc khoa học hơn trong Workplace. Các khóa học mới bao gồm:

Bộ công cụ dành cho người thúc đẩy văn hóa

Bộ công cụ truyền tải văn hóa

Người thúc đẩy văn hóa là những người thể hiện các giá trị của công ty bạn và định hình nền văn hóa chung. Đó có thể là bất kỳ ai, từ phòng họp đến khu vực sản xuất, có năng lực và tầm ảnh hưởng để thúc đẩy sự thay đổi văn hóa. Bộ công cụ này bao gồm hướng dẫn để hỗ trợ bạn xác định và cấp quyền cho Người thúc đẩy văn hóa, cũng như bộ tài liệu có thể tải xuống để trợ giúp bạn ghi nhận họ một cách công khai trong chiến dịch nội bộ. Tìm hiểu thêm và tải xuống bộ công cụ này tại đây.

Đọc tiếp