Workplace có gì mới?
Tháng 12/2020

Tất cả những lần ra mắt tính năng và công bố sản phẩm Workplace mới nhất.

Khi năm 2020 sắp khép lại, chúng tôi rất hứng khởi được công bố hai nguồn lực mới để hỗ trợ các đội ngũ truyền thông thúc đẩy mức độ tương tác của nhân viên trong năm mới: Lịch tương tác của nhân viên 2021Bộ công cụ chiến dịch cho hành trình tháng 1. Đọc tiếp để tìm hiểu về những nguồn lực này và các nguồn lực mới khác, cũng như bản cập nhật mới dành cho cài đặt thông báo nhóm.

Thay đổi phần cài đặt thông báo nhóm

Thay đổi phần cài đặt thông báo nhóm

Để bạn có thể kiểm soát thông báo của mình và giảm nhiễu, chúng tôi sẽ thay đổi tất cả các cài đặt thông báo nhóm từ "Tất cả bài viết" thành "Bài viết nổi bật". Vào đầu tháng 12, mọi người sẽ nhận được thông báo rằng phần cài đặt của họ sẽ được cập nhật và có thể thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào nếu họ muốn cài đặt khác. Nếu không thực hiện hành động nào, mọi người sẽ bắt đầu nhận được ít thông báo hơn kể từ ngày 01/01.

Truy cập Trung tâm trợ giúp của chúng tôi để tìm hiểu thêm về thông báo về "Bài viết nổi bật" và đọc hướng dẫn về cách quản lý thông báo trong Workplace.


Lịch gắn kết nhân viên 2021

Lịch gắn kết nhân viên 2021

Lịch gắn kết nhân viên 2021 là mẫu lịch nội dung được thiết kế để hỗ trợ các đội ngũ truyền thông lập kế hoạch cho các chiến dịch của họ, duy trì trật tự và luôn cập nhật thông tin cho các bên liên quan. Mẫu này tải xuống được và hoàn toàn có thể điều chỉnh nên bạn sửa đổi được mẫu để đáp ứng nhu cầu cụ thể của công ty mình. Đồng thời, bạn sẽ tìm thấy các ý tưởng chiến dịch hàng tháng và tài sản tải xuống được để lấy cảm hứng suốt cả năm.

Bộ công cụ chiến dịch cho hành trình tháng 1

Bộ công cụ chiến dịch cho hành trình tháng 1

Bộ công cụ chiến dịch cho hành trình tháng 1 là một chiến dịch nội bộ được thiết kế để bạn và nhân viên của mình có thể bắt đầu năm mới suôn sẻ. Chiến dịch này bao gồm 8 thử thách thú vị, nhẹ nhàng mà bạn có thể sử dụng trong suốt 4 tuần của tháng 1.5 điều tuyệt vời bạn nên làm trong Workplace ngay

5 điều tuyệt vời bạn nên làm ngay trong Workplace

Khóa học mới nhất theo tiến độ riêng trong Học viện Workplace mang đến 5 bí quyết làm việc khoa học hơn trong Workplace. Bạn sẽ tìm hiểu cách bật và chỉnh sửa phụ đề video tự động, lọc thông báo, sắp xếp nội dung học tập, v.v. Để tham gia khóa học, hãy nhấp vào đây.

Đọc tiếp