Thay đổi về phần mềm AD Sync

Chúng tôi đang ra mắt bản cập nhật phần mềm AD Sync cuối cùng nhằm hỗ trợ sự chuyển đổi sang giải pháp idP.

Tổng quan

Vào ngày 12/08/2020, chúng tôi sẽ ra mắt phiên bản mới và cũng là phiên bản cuối cùng dành cho phần mềm hỗ trợ AD Sync. Bản cập nhật này nhằm giải quyết một vài vấn đề bảo mật cần cân nhắc đã xuất hiện trước đây, bao gồm sự hỗ trợ tài khoản dịch vụ được quản lý, cách ghim chứng nhận và một số vấn đề khác.

Dựa theo xu hướng dịch chuyển sang giải pháp IdP đám mây của ngành, chúng tôi quyết định sẽ ngừng cung cấp giải pháp AD Sync vào ngày 12/08/2021. Sau thời điểm này, đội ngũ của chúng tôi sẽ không cung cấp hỗ trợ hay cập nhật phần mềm nữa. Kể từ hôm nay, bạn sẽ không thể triển khai giải pháp AD Sync cho các cộng đồng Workplace mới nữa. Vì lý do bảo mật, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp phiên bản hiện tại (phiên bản 15) cùng tất cả các phiên bản trước đây của phần mềm hỗ trợ AD Sync vào ngày 01/02/2021.

Tất cả khách hàng đều nên chuyển sang giải pháp IdP đám mây. Khi thực hiện việc dịch chuyển sang giải pháp đám mây, cộng đồng của bạn hầu như sẽ không hề hay biết do đây là trải nghiệm liền mạch và đi kèm với các lợi ích bổ sung như đề cập bên dưới. Bạn nên truy cập Thư mục tích hợp để biết thêm thông tin về các giải pháp IdP mà chúng tôi hợp tác. Chúng tôi sẽ cung cấp các hỗ trợ cần thiết để đảm bảo trải nghiệm dịch chuyển của bạn suôn sẻ nhất có thể.

Chúng tôi đã tổng hợp các nguồn lực để hướng dẫn bạn thực hiện quy trình dịch chuyển. Hãy xem phần dưới đây để biết thêm thông tin. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy nhanh chóng liên hệ với Đội ngũ hỗ trợ của Workplace. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Workplace sẽ tích hợp với loại giải pháp IdP đám mây nào?

Workplace sẽ tích hợp với loại giải pháp IdP đám mây nào?

Workplace tích hợp với nhiều giải pháp IdP, bao gồm Microsoft Azure AD, Okta, Harbor, G Suite, OneLogin, và Connect của Azuronaut. Bạn nên truy cập Thư mục tích hợp để biết thêm thông tin về các giải pháp IdP mà chúng tôi hợp tác. Bạn nên sử dụng Microsoft Azure AD làm phương án thay thế khả thi cho giải pháp AD Sync hiện tại.

Làm cách nào để chuyển sang IdP đám mây?

Làm cách nào để chuyển sang IdP đám mây?

Trong Thư mục tích hợp, bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến tài liệu kỹ thuật của từng giải pháp IdP mà chúng tôi hợp tác. Trung tâm nguồn lực về kỹ thuật của chúng tôi còn có các tài liệu nhằm hướng dẫn bạn thực hiện quy trình chuyển đổi sang Microsoft Azure AD.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chưa sẵn sàng chuyển sang sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp đám mây?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chưa sẵn sàng chuyển sang sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp đám mây?

Hiện tại, nếu chưa muốn chuyển sang sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp đám mây, bạn nên cập nhật phần mềm hỗ trợ AD Sync lên phiên bản mới đã ra mắt (phiên bản 16). Phiên bản này vẫn có thể tiếp tục hoạt động thêm 12 tháng.

Làm cách nào để cập nhật phần mềm hỗ trợ AD Sync mới (phiên bản 16)?>

Làm cách nào để cập nhật phần mềm hỗ trợ AD Sync mới (phiên bản 16)?

Hãy truy cập Trung tâm nguồn lực về kỹ thuật của chúng tôi để xem các tài liệu về cách thực hiện cập nhật phần mềm.

Điều gì sẽ xảy ra với cộng đồng Workplace của tôi nếu tôi chưa chuyển sang giải pháp đám mây vào ngày 12/08/2021?

Điều gì sẽ xảy ra với cộng đồng Workplace của tôi nếu tôi chưa chuyển sang giải pháp đám mây vào ngày 12/08/2021?

Khi chúng tôi ngừng sử dụng AD Sync kể từ ngày 12/08/2021, công cụ này sẽ chấm dứt mọi hoạt động và không can thiệp vào việc quản lý tài khoản người dùng của bạn trên Workplace.

Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi webinar với nội dung xoay quanh việc ngừng sử dụng AD Sync, đồng thời cung cấp cho bạn hướng dẫn cụ thể về cách lập kế hoạch chuyển đổi Đăng ký ở đây để tham gia trực tiếp hoặc xem các nội dung theo yêu cầu.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với Đội ngũ hỗ trợ của Workplace. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Đọc tiếp