Workplace có gì mới?
Tháng 03/2021

Tất cả những lần ra mắt tính năng và công bố sản phẩm mới nhất của Workplace.

Tháng này, chúng tôi đã cải thiện để một số tính năng yêu thích trở nên hiệu quả và dễ sử dụng hơn. Giờ đây, bạn sẽ được chủ động thông báo về các lần ra mắt sắp tới trong phần Có gì mới, đồng thời có thể xem số liệu phân tích rõ ràng và nhất quán hơn về video Trực tiếp trên Workplace. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về các phần cập nhật tính năng này cũng như Trung tâm nguồn lực dành cho video trực tiếp mới.

Thông báo cho mục nhập mới trong phần Có gì mới

Thông báo cho mục nhập mới trong phần Có gì mới

Năm trước, chúng tôi giới thiệu phần Có gì mới trong Bảng điều khiển quản trị để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho quản trị viên tìm hiểu về tính năng mới sắp có trên Workplace. Tính năng Thông báo Có gì mới sẽ tiến thêm một bước nữa, gửi thông báo trên Workplace cho quản trị viên khi tính năng mới được thêm vào phần Có gì mới. Chỉ quản trị viên mới nhận được những thông báo này và bạn có thể từ chối bất cứ lúc nào. Nếu muốn chia sẻ các tính năng mới với cộng đồng, quản trị viên có thể tiếp tục sử dụng chức năng chia sẻ trong phần Có gì mới.Tính năng phân tích video đã cải thiện dành cho quản trị viên và người sáng tạo nội dung

Tính năng phân tích video đã cải thiện dành cho quản trị viên & người sáng tạo nội dung

Để bạn hiểu rõ hơn về cách mọi người sử dụng video trực tiếp trên Workplace, chúng tôi đã thêm khả năng truy cập thông tin chi tiết về video cho Quản trị viên hệ thống cũng như người tạo video. Chúng tôi cũng đang làm cho số liệu rõ ràng và nhất quán hơn. Giờ đây, bạn sẽ có cái nhìn chính xác hơn về những ai đang xem video của mình vào thời điểm bất kỳ. Đây là một bước khác hướng đến thông tin chi tiết hữu ích nhằm tối đa hóa số người tiếp cận và lượt tương tác với nội dung video trên Workplace. Đi đến Trung tâm trợ giúp để đọc thêm về tính năng phân tích video.Trung tâm nguồn lực dành cho video trực tiếp

Trung tâm nguồn lực dành cho video trực tiếp

Trong tháng 1, chúng tôi đã ra mắt một số điểm cải thiện mới và thú vị cho video trực tiếp trên Workplace, bao gồm chức năng nhiều người thuyết trình. Để bạn có thể tận dụng các tính năng mới này, chúng tôi rất vui mừng công bố Trung tâm nguồn lực dành cho video trực tiếp - không gian trung tâm mà bạn có thể tìm thấy nhiều tài liệu học tập đa dạng về video trực tiếp, bao gồm:

  • Các buổi đào tạo trực tiếp, mang tính tương tác với chuyên gia của Workplace
  • Các bản demo tương tác mô phỏng trải nghiệm Live Producer
  • Câu chuyện truyền cảm hứng từ khách hàng và hướng dẫn từng bước để bạn có thể triển khai chiến lược tương tự trong Workplace của mình
  • Video hướng dẫn mà bạn có thể tải xuống và chia sẻ với cộng đồng của mình
  • Và nhiều tài liệu khác!
Hãy truy cập Trung tâm nguồn lực dành cho video trực tiếp và chia sẻ liên kết này với toàn bộ tổ chức để mọi người có thể khai thác tối đa video Trực tiếp trên Workplace.Đọc tiếp