Có gì mới trên Workplace?
Tháng 06/2021

Tất cả những lần ra mắt tính năng và công bố sản phẩm Workplace mới nhất.

Tháng này, chúng tôi thực hiện một số cải tiến cho Thư viện kiến thức và cập nhật một số điểm trong chức năng của Bảng điều khiển quản trị, mang đến nhiều quyền kiểm soát và tính linh hoạt hơn cho quản trị viên. Đọc tiếp để biết thêm chi tiết.

Tùy chỉnh nội dung trong Thư viện kiến thức bằng ảnh bìa cho Hạng mục

Tùy chỉnh nội dung trong Thư viện kiến thức bằng ảnh bìa cho Hạng mục

Giờ đây, biên tập viên hạng mục có thể thêm ảnh bìa tùy chỉnh vào Hạng mục/Hạng mục phụ trên Thư viện kiến thức để tạo trải nghiệm mang đậm dấu ấn thương hiệu và có tính trực quan hơn trong Thư viện kiến thức. Đi đến Trung tâm trợ giúp để đọc thêm về ảnh nền đại diện cho Hạng mục.Báo cáo nội dung trong Thư viện kiến thức

Báo cáo nội dung trong Thư viện kiến thức

Giờ đây, bất kỳ người dùng nào cũng có thể báo cáo nội dung trong Thư viện kiến thức với quản trị viên trên Workplace. Sau đó, quản trị viên có thể xem xét nội dung này, chat với người báo cáo và chọn ẩn Hạng mục này cho đến khi vấn đề được giải quyết xong. Đi đến Trung tâm trợ giúp để đọc thêm về cách quản lý nội dung bị báo cáo trong Thư viện kiến thức.Tinh giản quy trình cấp phép tài khoản & gửi lời mời

Tinh giản quy trình cấp phép tài khoản & gửi lời mời

Chúng tôi tạo điều kiện để bạn dễ dàng cấp phép tài khoản và mời người dùng hơn. Giờ đây, bạn có thể cấp phép hàng loạt tài khoản qua API ngay cả đối với người dùng có địa chỉ email trên các miền bạn chưa xác minh, bao gồm cả tài khoản email miễn phí. Nếu đã xác minh miền email của người dùng, hiện bạn có thể tùy chỉnh email mời tham gia mà bạn gửi cho người dùng và khuyến khích họ xác nhận tài khoản của họ.

Đi đến Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về quy trình cấp phép và mời người dùng.

Xóa người dùng

Xóa người dùng

Xóa vĩnh viễn tài khoản đã xác nhận bị vô hiệu hóa khỏi Bảng điều khiển quản trị. Hành động xóa tài khoản sẽ gỡ tài khoản cũng như tất cả các bài viết, bình luận và tin nhắn của người dùng. Để ngăn chặn việc xóa tài khoản ngoài ý muốn, chúng tôi đã thêm các biện pháp bảo vệ tài khoản quản trị viên trước khi hành động xóa diễn ra. Bạn không thể xóa tài khoản trong vòng 24 giờ sau khi đặt lại mật khẩu.

Đi đến Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách xóa người dùng khỏi cộng đồng Workplace của bạn.

API hiệu quả hơn cho quản trị viên

API hiệu quả hơn cho quản trị viên

API xuất dữ liệu nhân viên sẽ hỗ trợ tổ chức của bạn hiểu rõ cách nhân viên sử dụng Workplace. Ví dụ: API này sẽ cung cấp thông tin về cấp độ hoạt động hoặc tương tác của nhân viên với các tính năng hàng đầu trên Workplace. Bạn có thể tạo dựng và tự động hóa báo cáo tùy chỉnh hoặc tích hợp dữ liệu Workplace ở cấp độ người dùng với công cụ báo cáo của riêng mình bằng API xuất dữ liệu nhân viên. Trước hết, hãy đọc tài liệu về API.

Báo cáo bảo mật đã cập nhật

Cập nhật báo cáo bảo mật

Hiện đã có phiên bản báo cáo bảo mật đã cập nhật. Khách hàng có thể tìm thấy thử nghiệm Xâm nhập của SOC2 và NCC trong tab Chứng nhận ở phần Bảo mật tại Bảng điều khiển quản trị. Chứng nhận ISO 27001 và SOC3 của chúng tôi đều công khai và có trên trang Quản trị và bảo mật của phần Tài nguyên kỹ thuật.

Đọc tiếp