Triển khai

Hướng dẫn dành cho quản trị viên về cách lập kế hoạch và triển khai Workplace trên toàn Tổ chức.

Nhận trợ giúp

Có nhiều tài nguyên có thể hỗ trợ bạn khi triển khai và khi gặp khó khăn.

Đối tác

Bạn có một mạng lưới đối tác rộng lớn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong suốt hành trình với Workplace. Cho dù bạn cần được trợ giúp triển khai Workplace, mở rộng phạm vi sử dụng hoặc tùy chỉnh tích hợp/bot, thì đối tác của chúng tôi đều có thể trợ giúp bạn.
Tìm hiểu thêm về Đối tác của chúng tôi

Trung tâm tài nguyên dành cho khách hàng

Thật tốt vì bạn đã ở đây rồi! Trung tâm tài nguyên khách hàng có thông tin hướng dẫn cách triển khai Workplace thành công, thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn và tích hợp Workplace với các công cụ khác mà bạn sử dụng hàng ngày.
Truy cập Trung tâm tài nguyên dành cho khách hàng

Trung tâm trợ giúp

Trung tâm trợ giúp có thông tin chi tiết về tất cả các tính năng của Workplace và trả lời các câu hỏi thường gặp nhất.
Truy cập Trung tâm trợ giúp

Tài liệu dành cho nhà phát triển

Trang web dành cho nhà phát triển trên Workplace cung cấp tài liệu kỹ thuật chuyên sâu hơn để hỗ trợ bạn thiết lập Workplace và kết nối với những công cụ khác.
Truy cập Trang web dành cho nhà phát triển

Hỗ trợ 1:1 về Workplace dành cho quản trị viên

Là quản trị viên, bạn có thể liên hệ với đội ngũ chuyên gia để được hỗ trợ về tính năng hoặc sự cố. Hãy nhấp vào biểu tượng ? ở góc trên cùng bên phải của màn hình chính trên Workplace > Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Workplace.

Nhóm đa công ty trên Workplace

Hãy tham gia nhóm Thông báo về sản phẩm Workplace của Facebook để luôn cập nhật về tất cả các bản phát hành Workplace. Dưới đây là các Nhóm đa công ty (MCG) khác mà bạn nên tham gia:

Tài nguyên


Tài nguyên kỹ thuật

Tìm mọi thông tin bạn cần để triển khai thành công CNTT cho Workplace.


Bộ triển khai

Các tài liệu có thể tải xuống hỗ trợ bạn hướng dẫn và khuyến khích tổ chức của mình tương tác trên Workplace