Nguồn lực hữu ích khác

Các nguồn lực và sự hỗ trợ để tiếp lửa cho đợt triển khai và giúp bạn tận dụng tối đa Workplace.

Có nhiều nguồn lực để tiếp lửa cho đợt triển khai và trợ giúp khi bạn gặp trở ngại.

Đối tác

Bạn có một mạng lưới đối tác rộng lớn để trợ giúp bạn trong suốt hành trình với Workplace. Cho dù bạn cần được trợ giúp triển khai Workplace, nâng cao mức độ sử dụng hay điều chỉnh tiện ích tích hợp/bot thì đối tác của chúng tôi đều có thể hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm về Đối tác của chúng tôi

Video

Hãy tìm video hướng dẫn để tải xuống và chia sẻ với cộng đồng Workplace của bạn.

Xem tất cả video

Học viện Workplace

Với Học viện Workplace mới, bạn có thể truy cập các buổi đào tạo trực tiếp mang tính tương tác, khóa học theo tiến độ riêng, video hướng dẫn cùng nhiều nguồn lực khác nữa!

Truy cập Học viện

Trung tâm trợ giúp

Trung tâm trợ giúp có thông tin chi tiết về tất cả tính năng của Workplace và trả lời các câu hỏi thường gặp nhất.

Truy cập Trung tâm trợ giúp

Nguồn lực kỹ thuật

Tìm mọi thông tin mà đội ngũ CNTT cần để thiết lập và quản lý thành công Workplace. Tìm hiểu về cách quản lý tài khoản, xác thực, cấu hình CNTT, vòng đời của tài khoản, bảo mật và API.

Xem nguồn lực kỹ thuật

Hỗ trợ 1 kèm 1 về Workplace dành cho quản trị viên

Với vai trò là quản trị viên, bạn có thể liên hệ đội ngũ chuyên gia để nhận trợ giúp về tính năng hoặc sự cố. Hãy nhấp vào dấu ? ở menu điều hướng bên trái và chọn Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Workplace.

Cộng đồng

Hãy tham gia các nhóm đa công ty trong Workplace để chia sẻ câu chuyện của bạn về Workplace, nhận câu trả lời cho các thắc mắc và học hỏi từ những tổ chức khác trên Workplace.

Xem tất cả cộng đồng