/>

Cách triển khai thành công

Triển khai Workplace cho tổ chức của bạn theo 5 Trụ cột của thành công.


5 Trụ cột của thành công là phương pháp được phát triển dựa trên hàng nghìn lần triển khai Workplace thành công. Bạn nên hoàn tất từng trụ cột này trong vòng 30 ngày trước thời điểm triển khai dự kiến nhằm tạo ra cộng đồng bền vững và thịnh vượng trên Workplace. Tiếp tục đọc để xem tổng quan nhanh về 5 Trụ cột hoặc chuyển sang các bài viết tiếp theo bằng mục lục để biết thêm thông tin chi tiết về từng trụ cột.
1. Tương tác với ban quản lý
1. Sự tham gia của đội ngũ quản lý
Việc ban quản lý sẵn sàng lãnh đạo bằng cách làm gương và hỗ trợ sáng kiến này sẽ là yếu tố quan trọng để mang lại niềm tin và mức độ tương tác cao. Sau đây là những cách làm tốt nhất:
 1. Tổ chức hội thảo dành cho ban quản lý với sự tham gia của những lãnh đạo cấp cao để thảo luận về các mục tiêu và cách sử dụng Workplace.
 2. Đăng video chào mừng của Tổng Giám đốc cho tất cả các thành viên đội ngũ xem khi lần đầu tiên họ đăng nhập Workplace.
 3. Lên lịch để Tổng Giám đốc của bạn phát trực tiếp trên Workplace vào tuần triển khai. Nhớ sử dụng tất cả các kênh hiện có của bạn để quảng cáo sự kiện trực tiếp nhằm khuyến khích mọi người kích hoạt trang cá nhân Workplace.
2. Tích hợp kỹ thuật
2. Tích hợp kỹ thuật
Tiện ích tích hợp kỹ thuật mạnh mẽ sẽ đảm bảo rằng Workplace của bạn an toàn (ví dụ: tài khoản của người tham gia mới sẽ tự động được kích hoạt, còn tài khoản của người rời khỏi tổ chức sẽ tự động bị vô hiệu hóa), đồng thời giảm gánh nặng quản trị để duy trì cộng đồng. Truy cập Hướng dẫn thiết lập kỹ thuật để xem tất cả các bước mà đội ngũ CNTT của bạn nên thực hiện để thiết lập Workplace nhằm gặt hái thành công.
3. Quy trình làm việc và cấu trúc nhóm
3. Quy trình làm việc và cấu trúc nhóm
Khi tạo nền tảng nhóm phản ánh cấu trúc của tổ chức, bạn sẽ tránh được trường hợp tạo nhóm trùng lặp và không dùng đến. Bạn cũng nên đề ra quy ước đặt tên cho các nhóm chính để tạo điều kiện cho việc tìm kiếm. Sau đây là những cách làm tốt nhất:
 1. Tạo nhóm làm việc cơ bản cốt lõi bao gồm những nhân viên mà bạn thêm vào các nhóm phù hợp với họ
 2. Đưa các quy trình công việc thông thường hoặc lặp lại vào Workplace (ví dụ như câu hỏi của Bộ phận trợ giúp về CNTT/nhân sự)
 3. Tạo nhóm thông báo cho các đội ngũ riêng và đội ngũ lớn trong công ty, đồng thời kiểm duyệt để kiểm soát chất lượng nội dung
4. Chiến lược truyền thông
4. Chiến lược truyền thông
Workplace không nên "đơn thuần là một công cụ khác" mà tổ chức của bạn triển khai. Hãy nêu bật lợi ích dành cho nhân viên và cách Workplace hỗ trợ các bạn thực hiện mục tiêu kinh doanh để làm rõ "lý do" nên sử dụng Workplace. Bạn phải thực hiện chiến lược truyền thông bằng nhiều kênh (online, tài liệu in, Workplace, v.v.) và thông báo trước khi triển khai, trong khi triển khai và sau khi triển khai. Sử dụng mẫu Kế hoạch truyền thông về hoạt động triển khai của chúng tôi để thiết kế chiến lược truyền thông của riêng bạn.
5. Những người tiên phong và chương trình đào tạo
5. Những người tiên phong và chương trình đào tạo
Việc yêu cầu những người sử dụng đầu tiên, cũng như những người có tầm ảnh hưởng hỗ trợ quản lý quá trình thay đổi ở các bộ phận và vị trí sẽ đảm bảo mọi người nhanh hiểu ra giá trị của Workplace hơn, đồng thời giảm lượng công việc quản trị của bạn. Bạn nên lấy từ 5-10% tổng số nhân viên của mình làm người tiên phong. Sau đây là những cách làm tốt nhất:
Nội dung chính
Nội dung chính
Sau khi triển khai Workplace theo 5 Trụ cột của thành công, bạn chắc chắn sẽ có mức độ tương tác và tỷ lệ sử dụng Workplace cao
 1. Sự tham gia của đội ngũ điều hành: Đảm bảo đội ngũ điều hành biết cách lập mô hình tương tác trên Workplace.
 2. Tiện ích tích hợp kỹ thuật Thiết lập Workplace để gặt hái thành công bằng cách tích hợp hệ thống CNTT hiện tại của bạn
 3. Nội dung & cấu trúc nhóm: Tạo nền tảng cho nhóm và nội dung trước khi mời nhân viên tham gia Workplace.
 4. Chiến lược truyền thông: Tạo kế hoạch quảng cáo nội bộ để triển khai
 5. Những người tiên phong và chương trình đào tạo: Xác định những người tiên phong quản lý sự thay đổi và trang bị cho họ kiến ​​thức và công cụ để quảng bá Workplace đến các đồng nghiệp.