Chuẩn bị triển khai

Chuẩn bị triển khai bằng 6 bước sẵn sàng sau đây


Tổng quan
Khi triển khai Workplace cho tổ chức của mình, bạn sẽ thay đổi cách tổ chức giao tiếp, cộng tác và xây dựng văn hóa. Đây là khoảnh khắc rất hứng khởi và chúng tôi nóng lòng muốn thấy bạn bắt đầu.
Nhưng trước khi bắt đầu lập kế hoạch triển khai, bạn cần thực hiện một số bước quan trọng để thiết lập và sẵn sàng cho đợt triển khai Workplace thành công.
1. Điều chỉnh dựa trên các yếu tố thúc đẩy kinh doanh
1. Điều chỉnh dựa trên các yếu tố thúc đẩy kinh doanh
Xác định rõ những mục tiêu của công ty mà Workplace có thể tác động. Đây không đơn thuần là triển khai "công cụ khác". Quá trình này liên quan đến việc thúc đẩy sự thay đổi có ý nghĩa cho tổ chức của bạn bằng các mục tiêu và kế hoạch rõ ràng.
Nếu không chắc chắn về cách xác định các yếu tố thúc đẩy kinh doanh, bạn có thể tiến hành Hội thảo đánh giá về giá trị trên Workplace. Hội thảo này không chỉ xác định các yếu tố thúc đẩy kinh doanh để sử dụng Workplace, mà còn xác định được giá trị Workplace có thể mang lại cho doanh nghiệp của bạn.
2. Có được sự ủng hộ của đội ngũ điều hành
2. Có được sự ủng hộ của đội ngũ điều hành
Xác nhận rằng đội ngũ lãnh đạo cấp cao đã sẵn sàng đón nhận cách thức mới để giao tiếp, chia sẻ thông tin và xây dựng văn hóa công ty trên Workplace.
3. Đảm bảo sự phù hợp về CNTT
3. Đảm bảo sự phù hợp về CNTT
Khi hiểu được tình hình kỹ thuật, bạn sẽ triển khai quy trình bảo mật, quản lý tài khoản và tự động hóa hiệu quả hơn trên Workplace. Tập hợp đội ngũ CNTT của bạn từ sớm và chia sẻ Hướng dẫn thiết lập kỹ thuật. Hướng dẫn này bao gồm tất cả các bước họ cần thực hiện để thiết lập Workplace nhằm gặt hái thành công.
4. Xây dựng đội ngũ dự án trên Workplace
4. Xây dựng đội ngũ dự án trên Workplace
Bạn cần xây dựng một đội ngũ dự án trên Workplace để hỗ trợ lập kế hoạch và thực hiện việc triển khai. Một đội ngũ dự án Workplace thường bao gồm:
 1. Đội ngũ điều hành ủng hộ dự án: thúc đẩy sự chấp nhận và định hướng từ cấp cao nhất của tổ chức.
 2. Quản lý dự án: quản lý dự án và điều phối các nguồn lực trong quá trình triển khai.
 3. Trưởng đội ngũ CNTT/Nhân sự: nhập tất cả nhân viên và tích hợp với hệ thống cung cấp danh tính/dịch vụ SSO nếu có.
 4. Trưởng đội ngũ truyền thông nội bộ: lập kế hoạch và triển khai chiến lược truyền thông nội bộ.
 5. Người tiên phong dùng Workplace: xác định nội dung trên Workplace dành cho việc triển khai và trở thành người tin dùng nền tảng này. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về Người tiên phong dùng Workplace sau.
Mời từng thành viên của đội ngũ dự án vào Workplace và theo sát để đảm bảo họ kích hoạt trang cá nhân.
Thêm từng thành viên của đội ngũ dự án vào nhóm bí mật "Triển khai Workplace" để tập trung lập kế hoạch cho dự án. Nhờ đó, đội ngũ dự án của bạn cũng có thể tìm hiểu cách sử dụng Workplace. Tìm hiểu cách tạo nhóm tại đây
5. Xác nhận xem bạn có cần sự hỗ trợ của Đối tác không
5. Xác nhận xem bạn có cần sự hỗ trợ của Đối tác không
Các Đối tác sẽ hỗ trợ bạn giảm khối lượng công việc của dự án và tăng mức độ tương tác. Bạn có thể hợp tác với Đối tác Workplace để triển khai Workplace trong toàn công ty và tăng mức độ sử dụng sau khi triển khai.
6. Xác định ngày triển khai
6. Xác định ngày triển khai
Khi xác nhận ngày triển khai Workplace cho toàn bộ tổ chức, bạn sẽ luôn đi đúng hướng và tràn đầy động lực.
Nội dung chính
Nội dung chính
Xác nhận rằng bạn đã thực hiện 6 bước sau để chuẩn bị sẵn sàng trước khi triển khai Workplace:
 • Điều chỉnh dựa trên các yếu tố thúc đẩy kinh doanh
 • Có được sự ủng hộ của đội ngũ điều hành
 • Đảm bảo sự phù hợp về CNTT
 • Tạo lập đội ngũ dự án
 • Xác nhận xem bạn có cần sự hỗ trợ của đối tác không
 • Xác định ngày triển khai