Sẵn sàng triển khai

Chuẩn bị triển khai Workplace bằng 6 bước sẵn sàng sau đây.

Tổng quan

Triển khai Workplace là một trong những dự án thú vị nhất mà bạn có cơ hội trải qua trong quá trình làm việc của mình! Bạn sẽ thay đổi cách tất cả đồng nghiệp của mình kết nối, liên lạc và cộng tác. Khi thực hiện, cần phải đảm bảo rằng toàn bộ tổ chức của bạn sẵn sàng đón nhận thay đổi này và khai thác giá trị của Workplace.

Trước khi triển khai Workplace, hãy thực hiện 6 bước sẵn sàng để đảm bảo tất cả những người ra quyết định quan trọng đều đồng tình và chấp nhận sử dụng Workplace. Khi hoàn thành 6 bước sẵn sàng này, đảm bảo bạn sẽ triển khai thành công Workplace.

Tải xuống danh sách kiểm tra khi triển khai để luôn nắm vững các yêu cầu triển khai:

6 bước để sẵn sàng

6 bước sẵn sàng

1. Điều chỉnh dựa trên các yếu tố thúc đẩy kinh doanh
Xác định rõ Workplace có thể tác động đến những mục tiêu nào của công ty. Quá trình này không chỉ có nghĩa là triển khai “một công cụ khác” mà còn liên quan đến việc thay đổi tổ chức của bạn bằng các kế hoạch và mục tiêu rõ ràng.

Nếu không chắc chắn về cách xác định các yếu tố thúc đẩy kinh doanh, bạn có thể tiến hành Hội thảo đánh giá về giá trị trên Workplace. Hội thảo này không chỉ xác định các yếu tố thúc đẩy kinh doanh để sử dụng Workplace, mà còn xác định được giá trị Workplace có thể mang lại cho doanh nghiệp của bạn.

Tìm hiểu cách tiến hành Hội thảo đánh giá về giá trị

2. Có được sự ủng hộ của đội ngũ điều hành
Xác nhận rằng đội ngũ lãnh đạo cấp cao đã sẵn sàng đón nhận cách thức mới để giao tiếp và chia sẻ phương hướng với tổ chức của bạn trên Workplace.

3. Đảm bảo sự phù hợp về CNTT
Khi hiểu được tình hình kỹ thuật, bạn sẽ triển khai quy trình bảo mật, quản lý tài khoản và tự động hóa hiệu quả hơn trên Workplace. Khi có đội ngũ CNTT tham gia từ sớm, bạn sẽ đảm bảo triển khai Workplace thành công.

Truy cập Nguồn lực kỹ thuật dành cho Workplace để tìm mọi thông tin bạn cần nhằm triển khai thành công CNTT

4. Xây dựng đội ngũ chương trình Workplace
Tập hợp những người đứng đầu sau đây để hỗ trợ hành trình chuyển đổi sang Workplace trước khi bạn bắt đầu:

 1. Nhà điều hành ủng hộ: Thúc đẩy việc ủng hộ và định hướng sử dụng Workplace từ cấp cao nhất của tổ chức.
 2. Nhà quản lý dự án: Quản lý xuyên suốt dự án triển khai Workplace. Điều phối các nguồn lực trong suốt quá trình triển khai.
 3. Trưởng đội ngũ CNTT: Nhập tất cả nhân viên vào Workplace và tích hợp Workplace với nhà cung cấp danh tích/SSO nếu có thể. Thiết lập tiện ích tích hợp và bot để đơn giản hóa quy trình của tổ chức bằng Workplace cũng như những công cụ khác mà bạn đã sử dụng.
 4. Trưởng đội ngũ truyền thông nội bộ: Lên kế hoạch và thực hiện chiến lược truyền thông đa kênh để tăng sự phấn khích, cũng như lượt tương tác về Workplace trong toàn bộ tổ chức của bạn.
 5. Người tiên phong và người có tầm ảnh hưởng: Người tin dùng Workplace định hình cộng đồng Workplace bằng cách thêm nội dung trong quá trình chuẩn bị triển khai và tạo ra sự hứng khởi trong toàn bộ tổ chức của bạn.

5. Xác nhận xem bạn có cần sự hỗ trợ của Đối tác không
Các Đối tác sẽ hỗ trợ bạn giảm khối lượng công việc của dự án và tăng tỷ lệ tương tác trong toàn bộ tổ chức. Bạn có thể hợp tác với Đối tác Workplace để ra mắt Workplace trong toàn công ty và tăng phạm vi ứng dụng sau khi triển khai.

Tìm hiểu thêm về những Đối tác Workplace ở gần bạn

6. Xác định ngày triển khai
Khi xác nhận ngày triển khai Workplace cho toàn bộ tổ chức, bạn sẽ luôn đi đúng hướng và tràn đầy động lực.

3 ý chính về cách chuẩn bị để sẵn sàng triển khai Workplace
Nội dung chính

Nội dung chính

Xác nhận rằng bạn đã thực hiện 6 bước sau để chuẩn bị sẵn sàng trước khi triển khai Workplace:

 • Điều chỉnh dựa trên các yếu tố thúc đẩy kinh doanh
 • Có được sự ủng hộ của đội ngũ điều hành
 • Đảm bảo sự phù hợp về CNTT
 • Tạo lập đội ngũ dự án
 • Xác nhận xem bạn có cần sự hỗ trợ của đối tác không
 • Xác định ngày triển khai

Mời từng thành viên của đội ngũ dự án vào Workplace và theo sát để đảm bảo họ xác nhận tài khoản.

Thêm từng thành viên trong đội ngũ dự án vào nhóm dự án “Triển khai Workplace” để bắt đầu cộng tác triển khai nền tảng này. Cách này không chỉ đưa mọi thứ liên quan đến việc triển khai vào Workplace, mà còn tạo điều kiện để đội ngũ dự án sử dụng Workplace thành thạo hơn.

Tìm hiểu cách tạo nhóm tại đây

Chia sẻ bài viết này

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

Cách triển khai Workplace

Tìm hiểu cách triển khai Workplace với sự hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia Workplace.

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

Cách làm việc trên Workplace

Tìm hiểu cách thiết lập cấu trúc nhóm hỗ trợ nhu cầu của tổ chức và hoàn thành công việc.

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

Kiến thức cơ bản dành cho quản trị viên Workplace

Tìm hiểu cách thiết lập và quản lý cộng đồng Workplace bằng Bảng điều khiển quản trị trên Workplace.