Hướng dẫn dành cho quản trị viên hệ thống

Tìm hiểu các bí quyết và cách tốt nhất để quản lý Workplace của bạn.

Thiết lập & bảo mật

Nếu bạn thiết lập Workplace cho tổ chức của mình, hãy xem hướng dẫn từng bước trong Hướng dẫn thiết lập Workplace để bạn nhanh chóng sử dụng Workplace.

Xác minh miền email công ty:

Khi bạn xác minh miền Workplace, tài khoản Workplace sẽ trở thành tài khoản chính thức cho toàn bộ tổ chức của bạn và tránh trường hợp người khác có cùng miền email này tạo Workplace khác. Việc xác minh miền cũng cho phép bạn:

  • Bật tính năng đăng nhập một lần
  • Chỉnh sửa thông tin nhận dạng cá nhân
  • Gửi thông báo cho người dùng trước khi hồ sơ của họ được kích hoạt

Nếu không xác minh miền, bạn cũng có thể đưa miền đó vào danh sách cho phép. Khi đưa miền vào danh sách cho phép, người khác có cùng miền email này có thể tạo tài khoản Workplace khác. Nếu đưa miền của mình vào danh sách cho phép, bạn vẫn có thể xác minh miền này bất cứ lúc nào.

Tìm hiểu cách xác minh hoặc đưa vào danh sách cho phép trong Nguồn lực kỹ thuật của Workplace.

Đưa các miền mà Workplace sử dụng vào danh sách hợp lệ

Vì Workplace được xây dựng trên cùng công nghệ hỗ trợ Facebook, bất kỳ hạn chế nào về miền mà tổ chức của bạn đặt ra nhằm ngăn chặn quyền truy cập mạng vào Facebook cũng sẽ chặn quyền truy cập vào Workplace. Truy cập nguồn lực kỹ thuật để tìm hiểu cách bỏ chặn miền, cổng và dải IP.

Thêm miền email Workplace vào danh sách người gửi an toàn

Workplace sẽ gửi email cho người dùng của bạn để mời họ xác nhận tài khoản và thông báo cho họ về các bài viết nhắc đến họ. Quản trị viên email phải thêm fbworkmail.com làm người gửi an toàn vào máy chủ email để mọi người nhận được email xác nhận tài khoản và tham gia Workplace. Nguồn lực kỹ thuật nêu các bước bạn cần thực hiện để đảm bảo nhân viên nhận được email từ Workplace.

Xây dựng thương hiệu:

Xây dựng thương hiệu là một khía cạnh quan trọng trong việc thiết lập không gian của bạn và điều này trở nên dễ dàng khi có Workplace. Hãy thêm tên công ty và cung cấp cho Workplace một miền phụ duy nhất để nhân viên dễ dàng truy cập mà không cần liên kết trực tiếp. Sau đó, thêm logo công ty và điều khoản sử dụng cụ thể của công ty bạn.


Xây dựng thương hiệu

Quản lý tài khoản:

Quản trị viên có thể thêm hoặc xóa người dùng khỏi Workplace bằng các phương pháp sau:

Xác thực người dùng:

Chọn Xác thực trên trang Bảo mật trong Bảng điều khiển quản trị. Tại đây, bạn có thể quyết định phương thức để người dùng đăng nhập Workplace. Bạn có thể chọn mật khẩu, Đăng nhập một lần hoặc cả hai.

Hãy truy cập phần Xác thực trong Nguồn lực kỹ thuật của Workplace để biết thêm thông tin về quy trình xác thực..

Tiêu chí mời:

Chọn chế độ cài đặt mời dành cho quản trị viên để kiểm soát việc ai có thể tham gia Workplace:

  • Chỉ người được mời mới có thể tham gia: nghĩa là những người khác chỉ có thể tham gia nếu được quản trị viên hoặc người dùng đang hoạt động mời.
  • Bất cứ ai từ các miền email sau đây đều có thể tham gia: nghĩa là bất kỳ ai từ miền đã xác minh hoặc miền nằm trong danh sách cho phép đều có thể tham gia mà không cần được mời.

Bất kỳ người dùng nào cũng có thể thêm hoặc yêu cầu thêm nhân viên mới tùy theo cách bạn cài đặt yêu cầu truy cập. Quản trị viên có thể chọn một trong ba chế độ cài đặt về yêu cầu quyền truy cập để chọn cách chấp nhận người dùng mới tham gia Workplace:

  • Quản trị viên phải phê duyệt mọi yêu cầu tham gia cộng đồng Workplace này: Mọi lời mời do người không phải quản trị viên gửi phải được quản trị viên chấp thuận.
  • Tự động phê duyệt yêu cầu tham gia từ các miền email này: Hãy chọn chế độ này nếu bạn muốn Workplace tự động chấp nhận bất kỳ người nào có địa chỉ email công ty thuộc bất kỳ miền nào đã xác minh hoặc nằm trong danh sách cho phép.
  • Tự động phê duyệt tất cả yêu cầu tham gia: Mọi người dùng mới đều có thể tham gia Workplace mà không cần quản trị viên phê duyệt.

Kết nối tiện ích tích hợp:

Một trong những chức năng chính của Quản trị viên hệ thống là thiết lập và quản lý các tiện ích tích hợp với những hệ thống khác. Chúng tôi biết rằng có thể tổ chức của bạn đã có sẵn những công cụ hữu ích để hoàn thành công việc mỗi ngày. Việc tích hợp các công cụ này với Workplace sẽ rất đơn giản. Lướt xem Thư mục tiện ích tích hợp để tìm các công cụ bạn muốn kết nối. Sau khi bạn tải xuống một công cụ, tất cả thành viên của tổ chức đều có thể sử dụng công cụ đó.


Tiện ích tích hợp chia sẻ file

Tiện ích tích hợp chia sẻ file là nơi bắt đầu tuyệt vời. Các tiện ích này làm phong phú trải nghiệm Workplace, tạo điều kiện để mọi người hoàn thành công việc từ đây dễ dàng hơn. Chúng tôi hiện tích hợp với Microsoft SharePoint, Microsoft OneDrive, Google Drive, Box, Dropbox và Quip. Sau khi bạn thiết lập các tiện ích tích hợp này, mọi người trong tổ chức có thể dễ dàng chia sẻ file trong bài viết trên Workplace, kèm theo bản xem trước đầy đủ, từ đó dễ dàng xem file mà không phải trực tiếp tải xuống.

Nguồn lực


Hướng dẫn thiết lập Workplace

Tìm hướng dẫn từng bước để bạn bắt đầu sử dụng Workplace của mình.