Hướng dẫn dành cho quản trị viên hệ thống: Giám sát hoạt động tương tác & bảo mật

Tìm hiểu cách dùng Thông tin chi tiết để phân tích và thúc đẩy mức độ sử dụng và tương tác trên Workplace.


Tìm hiểu sâu dữ liệu hữu ích qua phần Thông tin chi tiết trong Bảng điều khiển quản trị. Thông tin chi tiết mang đến vô số cách để bạn theo dõi, đo lường và hiểu rõ tác động của việc sử dụng Workplace trong tổ chức. Bạn nên sử dụng những số liệu này để phân tích cũng như thúc đẩy mức độ sử dụng và tương tác trên Workplace.
Thông tin chi tiết bao gồm 5 tab:
 • Mọi người: Theo dõi mức độ hoạt động của mọi người trên Workplace trong và sau khi bạn triển khai.
 • Nhóm: Nắm rõ việc tạo nhóm và hoạt động trên Workplace cũng như trong các nhóm hoạt động tích cực nhất.
 • Hoạt động: Theo dõi lượng nội dung mà tổ chức của bạn đang tạo ra và số người đang đóng góp tích cực.
 • Bài viết: Đo lường tầm ảnh hưởng của hoạt động giao tiếp dựa trên dữ liệu nâng cao về hiệu quả ở cấp độ bài viết.
 • Quan hệ kết nối: Xem đội ngũ và phòng ban nào đang cộng tác cũng như chia sẻ trong toàn tổ chức.
Mọi người
Mọi người
Dùng tab Mọi người để phân tích mức độ sử dụng và hoạt động trong tổ chức. Ở ngay đầu trang, bạn sẽ thấy các số liệu cấp cao như:
 • Đã mời: Số trang cá nhân được tạo sẵn bằng email mời tham gia cộng đồng Workplace của tổ chức bạn.
 • Đã kích hoạt: Số người đã chấp nhận lời mời tham gia Workplace và đã kích hoạt trang cá nhân của mình. Con số này nên từ 80% trở lên.
 • Hoạt động hàng tháng: Số người đã hoạt động trên Workplace trong 28 ngày qua.
 • Đã tương tác: Số người đã hoạt động trên Workplace ít nhất 10 ngày trong 28 ngày qua. Dữ liệu cho biết 85% số người Đã giữ chân vẫn đang hoạt động sau 6 tháng. Do đó, số liệu này là chìa khóa để đánh giá tình trạng Workplace của bạn sau khi triển khai.
Hãy tìm hiểu kỹ hơn bằng cách xem xét mức độ sử dụng và hoạt động theo thời gian thông qua khoảng ngày tùy chỉnh hoặc bằng cách phân tích trên khắp các bộ phận của tổ chức, chẳng hạn như phòng ban, vị trí, người quản lý và hơn thế nữa.
Bạn cũng có thể xem xét số liệu hoàn tất trang cá nhân, chẳng hạn như ảnh đại diện và lượt thêm người quản lý. Lượt hoàn tất trang cá nhân là chỉ báo tốt về mức độ tương tác. Chỉ báo này góp phần tạo ra các quan hệ kết nối thân thiết hơn và trải nghiệm mang tính cá nhân hơn trên Workplace.
Cuối cùng, hãy phân tích hoạt động trên các ứng dụng và nền tảng để xem cách mọi người trong tổ chức của bạn sử dụng Workplace cũng như ứng dụng Chat trên Workplace.
Hoạt động
Hoạt động
Phân tích mức độ tương tác bằng cách xem nội dung như bài viết, bình luận, cảm xúc và tin nhắn. Xem nội dung theo thời gian với khoảng ngày tùy chỉnh hoặc lọc để phân tích hoạt động dựa trên trường thông tin trang cá nhân như vị trí, bộ phận và vai trò.
Cuộn xuống để tìm những người hoạt động tích cực nhất trên Workplace, cũng như xem số lượng bài viết và bình luận họ đã tạo. Hãy sử dụng phần này để ghi nhận những người đóng góp hàng đầu có mức độ tương tác cao.
Nhóm
Nhóm
Xác định các nhóm hoạt động tích cực nhất và xem số liệu chia nhỏ về nhóm trong tổ chức theo cách cài đặt quyền riêng tư (mở, kín, bí mật), cũng như theo loại (đội ngũ & dự án, thảo luận, xã hội & loại khác, v.v.). Bạn cũng có thể phân tích hoạt động của nhóm trong khung thời gian tùy chỉnh.
Bài viết
Bài viết
Xem thông tin chi tiết về bài viết cụ thể bằng cách nhập URL của bài viết đó vào tab Bài viết. Bạn sẽ biết được tổng số người đã xem bài viết đó cũng như số bình luận và cảm xúc. Hãy sử dụng phần này để nắm được dữ liệu hữu ích về các thông báo quan trọng. Nghiên cứu kỹ các bài viết đạt hiệu quả vượt trội để điều chỉnh nội dung sao cho phù hợp hơn với nhu cầu của cộng đồng.
Quan hệ kết nối
Quan hệ kết nối
Xác định những đội ngũ hoặc phòng ban nào đang cộng tác và chia sẻ ý tưởng với mọi người trong tổ chức, cũng như xác định đội ngũ/bộ phận tách biệt và khu vực có thể cần được biết đến nhiều hơn.
Quan hệ kết nối sẽ hình thành khi 2 người tương tác với nhau qua:
 • Bài viết trên dòng thời gian
 • Bình luận về bài viết
 • Lượt xem bài viết
 • Cảm xúc về bài viết
 • Tin nhắn riêng tư
Bảo mật
Bảo mật
Với Workplace, bạn sẽ dễ dàng có cái nhìn bao quát về tình trạng bảo mật chung của tổ chức. Ngay ở trang Bảo mật trên Bảng điều khiển quản trị, bạn có thể thực hiện các việc như: giám sát các tài khoản đang gặp nguy hiểm, bản tải lên chứa phần mềm độc hại bị chặn, yêu cầu tải xuống dữ liệu trang cá nhân và các vấn đề đăng nhập.