Hướng dẫn dành cho quản trị viên hệ thống

Tìm hiểu các bí quyết và cách tốt nhất để quản lý Workplace của bạn.

Đảm bảo an toàn cho nhân viên khi xảy ra khủng hoảng

Khi khủng hoảng nghiêm trọng xảy ra, công cụ Kiểm tra an toàn sẽ hỗ trợ bạn giải thích cho những người bị ảnh hưởng và trấn an mọi người khi cần. Là quản trị viên hệ thống, bạn có toàn quyền sử dụng công cụ Kiểm tra an toàn và có thể đưa công cụ này vào chiến lược an toàn cho nhân viên.

Hướng dẫn này cung cấp tổng quan nhanh về Kiểm tra an toàn. Để xem hướng dẫn chi tiết, từng bước về cách sử dụng công cụ Kiểm tra an toàn, hãy nhấp vào đây.

Chỉ định Người phụ trách an toàn:

Chỉ định Người phụ trách an toàn để quản lý hoạt động giao tiếp khi xảy ra khủng hoảng. Người phụ trách an toàn có thể tạo và quản lý các sự kiện khẩn cấp, cũng như buổi diễn tập và tự thêm Người phụ trách an toàn mới.

Tạo sự kiện:

Trong tình huống khẩn cấp, hãy nhanh chóng thiết lập sự kiện mới. Hoặc tiến hành diễn tập để rèn luyện khả năng ứng phó phẩn cấp.


Chỉnh sửa thông báo

Thêm người:

Đảm bảo công cụ Kiểm tra an toàn tiếp cận đúng người. Nhập từ các nhóm, bảng tính trên Workplace hoặc thêm mọi người theo cách thủ công để tạo danh sách tất cả những người có thể bị ảnh hưởng.

Gửi thông báo Kiểm tra an toàn:

Gửi tin nhắn nhanh chóng để biết ai đang an toàn. Với tính năng Kiểm tra an toàn, bạn có thể liên hệ thông qua nhiều kênh như email, đoạn chat và thông báo trên Workplace. Bất kỳ ai cũng có thể trả lời bằng một lần chạm để bạn nhanh chóng tìm thấy ai cần mình giúp đỡ.

Nguồn lực


Tài nguyên kỹ thuật

Hãy tìm mọi thông tin bạn cần để triển khai thành công CNTT cho Workplace.