Hướng dẫn dành cho quản trị viên hệ thống

Tìm hiểu các bí quyết và cách tốt nhất để quản lý Workplace của bạn.

Quản lý mọi người

Để xem hướng dẫn đầy đủ về cách thêm và cấp phép người dùng, hãy truy cập Nguồn lực kỹ thuật.

Thêm người:

Truy cập trang Mọi người trên Bảng điều khiển quản trị. Tại đây, bạn có thể thêm người dùng. Bạn có thể thêm người dùng vào Workplace theo ba cách:

Vai trò quản trị viên:

Là quản trị viên hệ thống, bạn có thể chỉ định các vai trò quản trị viên cho đồng nghiệp của mình trong phần Quản trị viên của Bảng điều khiển quản trị. Có 4 loại vai trò quản trị viên khác:

  • Nhà phân tích có thể chạy báo cáo để theo dõi mức độ sử dụng và nội dung. Bất kỳ ai cũng có thể là nhà phân tích, nhưng bạn nên chỉ định vai trò này cho một thành viên của đội ngũ triển khai Workplace.
  • Người kiểm duyệt tài khoản có thể xem/chỉnh sửa trang cá nhân, tạo và vô hiệu hóa người dùng. Vai trò này phù hợp với thành viên của Đội ngũ hỗ trợ.
  • Người kiểm duyệt nội dung có thể xem tất cả các nhóm, xóa nhóm và kiểm duyệt nội dung. Người kiểm duyệt nội dung thường là thành viên của Đội ngũ nhân sự.
  • Vai trò tùy chỉnh có thể được tạo theo nhu cầu của bạn.

Vô hiệu hóa tài khoản

Vô hiệu hóa người dùng:

Bạn có thể vô hiệu hóa người dùng từ trang Mọi người trong Bảng điều khiển quản trị. Người dùng bị vô hiệu hóa sẽ rút khỏi nhóm của họ sau 4 ngày kể từ khi vô hiệu hóa và trang cá nhân cũng như nội dung của họ sẽ bị giảm thứ hạng đáng kể. Tuy nhiên, các bài viết cũ của họ vẫn còn nên bạn sẽ không mất thông tin này khi tài khoản của họ bị vô hiệu hóa.

Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ trực tiếp nếu bạn muốn xóa vĩnh viễn một tài khoản. Khi bạn xóa tài khoản thì toàn bộ dữ liệu và bài viết liên quan đến tài khoản đó đều bị mất. Để không bị mất nội dung quan trọng, bạn nên vô hiệu hóa thay vì xóa tài khoản.


Vô hiệu hóa tài khoản

Các trường thông tin trên trang cá nhân:

Đi đến tab Trường thông tin trên trang cá nhân trong trang Cài đặt của Bảng điều khiển quản trị. Tại đây, bạn có thể thiết lập thông tin yêu cầu cho trang cá nhân. Workplace tự động yêu cầu một số trường thông tin như Tên, Chức danh và Đội ngũ. Bạn nên thêm các yêu cầu khác để chúng tôi có thể tạo Sơ đồ tổ chức và chỉ định mọi người vào các nhóm phù hợp hơn khi dùng Nhóm nhân viên. Thêm Vị trí, Phòng ban, Bộ phận để có bức tranh toàn cảnh hơn về tổ chức của bạn.


Các trường thông tin trên trang cá nhân

Nguồn lực


Tài nguyên kỹ thuật

Hãy tìm mọi thông tin bạn cần để triển khai thành công CNTT cho Workplace.