Hướng dẫn dành cho quản trị viên hệ thống: Quản lý nhóm & nội dung

Tìm hiểu cách xem và quản lý tất cả các nhóm trong Workplace, cũng như cách xử lý nội dung bị báo cáo.


Nhóm
Nhóm
Là quản trị viên hệ thống, bạn có thể xem tất cả các nhóm của tổ chức mình (kể cả nhóm bí mật) trên trang Nhóm trong Bảng điều khiển quản trị. Để quản lý yêu cầu tham gia và nêu bật các kênh chính thức, bạn hãy chọn trong số các phần cài đặt nhóm sau:
  1. Nhóm chính thức: Hỗ trợ nhân viên xác định các kênh chính thức của tổ chức - nơi chia sẻ nội dung quan trọng
  2. Nhóm mặc định: Đặt làm nhóm mặc định để tự động thêm mọi người trong tổ chức. Phần cài đặt này hiệu quả nhất đối với nhóm phù hợp cho tất cả mọi người, chẳng hạn như nhóm thông báo toàn công ty. Tìm hiểu cách đặt một nhóm thành nhóm mặc định trong Trung tâm trợ giúp.
Bạn cũng có thể trở thành quản trị viên của bất kỳ nhóm nào thuộc tổ chức. Chỉ cần nhấp vào ... bên cạnh nhóm đó và chọn Tham gia với vai trò Quản trị viên. Sau đó, điều hướng đến trang của nhóm, nhấp vào ... ở trên cùng bên phải và chọn Tùy chọn quản trị. Tại đây, bạn có thể thay đổi phần cài đặt nhóm, kiểm duyệt nội dung và yêu cầu làm thành viên, cũng như tập hợp thông tin chi tiết về nhóm.
Nhóm nhân viên
Nhóm nhân viên
Với Nhóm nhân viên, bạn chỉ định người dùng vào các nhóm dựa trên tiêu chí như trạng thái tài khoản, phòng ban, chức danh và vị trí. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Nhóm nhân viên để phân tích hành vi của người dùng dựa trên phòng ban, đội ngũ, vị trí, v.v.
Xem video dưới đây để tìm hiểu thêm về Nhóm nhân viên.
Quản lý nội dung
Quản lý nội dung
Trong Bảng điều khiển quản trị, đi đến trang Nội dung bị báo cáo để xử lý các bài viết bị báo cáo là không phù hợp. Bạn sẽ nhìn thấy người báo cáo bài viết và lý do trước khi quyết định phê duyệt hay gỡ bài viết đó.
Ngoài ra, bạn có thể quảng cáo bài viết của một số người để những bài viết đó hiển thị ở đầu Bảng tin dành cho tất cả nhân viên. Đây là cách hay để đảm bảo thông báo của cấp lãnh đạo và các bài viết có thông tin quan trọng về công ty đến được với từng thành viên của tổ chức. Tìm hiểu thêm về cách quảng cáo bài viết trên Bảng tin trong khóa học trực tuyến theo nhịp độ riêng.