Mở rộng

Cách tốt nhất để khuyến khích toàn bộ tổ chức của bạn giao tiếp, cộng tác và tận dụng tối đa Workplace

Giới thiệu về cách mở rộng

Triển khai Workplace chỉ là bước khởi đầu của hành trình với Workplace để thay đổi cách làm việc và kết nối toàn bộ tổ chức của bạn. Bây giờ, giai đoạn thú vị mới thực sự bắt đầu!

Để Workplace thực sự thay đổi cách mọi người làm việc với nhau, cần phải hiểu mục đích của bạn khi sử dụng Workplace và cho từng thành viên trong tổ chức của bạn biết cách cộng tác hợp lý và hiệu quả hơn.

Mở rộng phạm vi ứng dụng Workplace

Khi hợp tác chặt chẽ với hàng nghìn tổ chức thành công thuộc tất cả quy mô và mọi loại ngành nghề đang phát triển, chúng tôi đã xác định được 3 cách khách hàng thường dùng để mở rộng phạm vi sử dụng Workplace.

  1. Kết nối và giao tiếp - Các đồng nghiệp của bạn truy cập vào Workplace để kết nối và giao tiếp. Họ có thể làm điều này theo cách phát trực tiếp trong toàn công ty hoặc giao tiếp 2 chiều giữa các đồng nghiệp.
  2. Cộng tác - Thành viên trong tổ chức của bạn quản lý các đội ngũ và dự án thông qua Workplace để hoàn thành công việc và thực sự cộng tác với nhau.
  3. Tự động hóa - Tổ chức bạn đã đơn giản hóa các quy trình công việc bằng cách đưa vào Workplace và tích hợp với các công cụ khác mà bạn sử dụng hàng ngày để đưa cuộc trò chuyện và công việc vào Workplace.

Mẹo chuyên nghiệp: Đặt tên cho Người quản lý Workplace

Tạo một đội ngũ chuyên biệt và/hoặc đặt tên cho Người quản lý Workplace chính thức để tăng cường hoạt động mở rộng về mặt lâu dài. Người quản lý Workplace có thể là người liên hệ chính về mọi thứ liên quan đến Workplace: Các KPI, Sự kiện trực tiếp lớn và việc đào tạo mọi người cách tốt nhất để sử dụng Workplace. Người quản lý Workplace cũng nên quản lý cộng đồng những người tiên phong Workplace mà bạn đã tạo dựng trong quá trình triển khai.

Tài nguyên


Các tài nguyên giúp mở rộng phạm vi sử dụng Workplace.