Mở rộng

Cách tốt nhất để khuyến khích toàn bộ tổ chức của bạn giao tiếp, cộng tác và tận dụng tối đa Workplace

Sắp ra mắt

Hãy chú ý theo dõi để biết các tài nguyên học hỏi khác sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Workplace. Chúng tôi sẽ thông báo về các tài nguyên mới trong nhóm đa công ty Cộng đồng người dùng Workplace và qua email giáo dục của chúng tôi.

Hãy tham gia Nhóm người dùng ngay hôm nay!

Chọn sử dụng email Workplace

Tài nguyên


Các tài nguyên giúp mở rộng phạm vi sử dụng Workplace.