Mở rộng

Cách tốt nhất để khuyến khích toàn bộ tổ chức của bạn giao tiếp, cộng tác và tận dụng tối đa Workplace

Cộng tác

Sử dụng Workplace để cộng tác với đồng nghiệp trong công việc là tất cả những gì bạn cần để làm việc theo nhóm và quản lý dự án. Các đội ngũ và dự án được hướng dẫn thông qua nhóm trong khi đó tài liệu được chia sẻ bằng những tích hợp.

Để cộng tác hiệu quả, hãy tập trung vào việc:

1. Kích hoạt các tích hợp Chia sẻ file trên Workplace

Workplace cung cấp nhiều tích hợp Chia sẻ file, chẳng hạn như Box, OneDrive, Dropbox, SharePoint, Google Drive và Quip. Khi bạn kích hoạt những tích hợp này, các thành viên trong tổ chức sẽ có thể cộng tác dễ dàng và hiệu quả hơn trên Workplace nhờ có khả năng chia sẻ file trong nhóm. Bạn chưa cuộc hội thoại vào Workplace để hoàn thành công việc.

Mẹo chuyên nghiệp: Sau khi bạn thiết lập tích hợp Chia sẻ file, hãy thông báo cho tất cả thành viên trong cộng đồng của bạn biết bằng một bài viết cung cấp thông tin về công ty. Ngoài ra, hãy nhớ cho họ biết rằng bây giờ họ đã có thể dễ dàng chia sẻ file trực tiếp từ bài viết như đã mô tả ở trên.

Xem các tích hợp Chia sẻ file trên Workplace

2. Hướng dẫn đội ngũ quản lý cấp trung

Hướng dẫn các nhà quản lý cách sử dụng Workplace để quản lý dự án và đội ngũ của họ là một cách tuyệt vời để thu hút sự tham gia của toàn bộ đội ngũ. Ví dụ: họ có thể sử dụng nhóm để đội ngũ chia sẻ thông tin cập nhật thường xuyên về đội ngũ, đăng ghi chú cuộc họp đội ngũ và phát trực tiếp cuộc họp đội ngũ, nhờ đó mà ngay cả khi không có mặt ở văn phòng, thành viên đội ngũ vẫn có thể xem bản ghi hình cuộc họp đội ngũ. Đội ngũ quản lý có thể sử dụng Workplace theo nhiều cách để cải thiện hiệu quả.

Xem hướng dẫn nhà quản lý

3. Khuyến khích tạo độ ngũ và nhóm 1:1

Nhóm là một cách hiệu quả nhất để giải quyết mối quan hệ nhân viên cấp dưới/nhà quản lý thông thường. Khi tạo đội ngũ và nhóm 1:1 với nhân viên cấp dưới, các nhà quản lý có thể theo dõi mục tiêu/mục đích, lên kế hoạch đào tạo, chia sẻ phản hồi riêng và thông tin cập nhật về đội ngũ.

4. Hợp tác với các bên thứ ba trong nhóm đa công ty

Workplace không chỉ hỗ trợ việc cộng tác nội bộ. Với Nhóm đa công ty (MCG), bạn có thể tạo nhóm để hợp tác với những người bên ngoài tổ chức của mình, chẳng hạn như khách hàng và đối tác. Ví dụ: đội ngũ Workplace dùng nhóm đa công ty để làm việc trực tiếp với khách hàng và đối với trường hợp nhóm đa công ty lớn nhất của mình, chúng tôi sử dụng tính năng Thông báo về sản phẩm trong Workplace của Facebook để chia sẻ thông tin cập nhật về sản phẩm với khách hàng.

Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy tham gia nhóm đa công ty để sử dụng tính năng Thông báo về sản phẩm trong Workplace của Facebook

5. Quản lý dự án trong nhóm dự án

Khi sử dụng Workplace làm trung tâm cho tất cả các bộ phận di động của dự án, bạn có thể cộng tác hiệu quả hơn. Khi có bất kỳ dự án mới nào, hãy tạo nhóm dự án, đăng bài viết đã ghim cùng với các tài nguyên dự án quan trọng, chẳng hạn như trình theo dõi dự án và mục tiêu để giúp mọi người cập nhật thông tin, đồng thời thêm tất cả các thành viên dự án vào nhóm này. Bạn nên đăng tất cả thông tin cập nhật về dự án, ghi chú cuộc họp và mục hành động trong nhóm dự án để đảm bảo dự án đi đúng hướng cũng như để lắng nghe tất cả bình luận và câu hỏi trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Mẹo hay: Tích hợp chia sẻ file sẽ giúp ích rất nhiều cho các nhóm dự án trong việc đảm bảo mọi người đang sử dụng cùng một nguồn đáng tin cậy. Hãy thêm file dự án quan trọng từ công cụ chia sẻ file mà bạn yêu thích vào bài viết đã ghim để đảm bảo mọi người có phiên bản mới nhất.

Tài nguyên


Các tài nguyên giúp mở rộng phạm vi sử dụng Workplace.