Mở rộng

Cách tốt nhất để khuyến khích toàn bộ tổ chức của bạn giao tiếp, cộng tác và tận dụng tối đa Workplace

Tự động hóa

Tính năng tự động hóa trên Workplace giúp bạn đơn giản hóa các quy trình công việc của mình và đưa cuộc trò chuyện vào Workplace. Đây là nơi Workplace thực sự thay đổi cách bạn làm việc và nơi thực sự thể hiện được giá trị của sự kết nối, giao tiếp và cộng tác. Để thực sự tự động hóa thông qua các tích hợp, trước tiên bạn cần thiết lập tích hợp với các công cụ mà mình đã sử dụng. Bạn phải sớm yêu cầu đội ngũ CNTT tham gia để đảm bảo thiết lập đúng cách các tích hợp.

Dưới đây là những cách tốt nhất để tiến hành tự động hóa:

1. Kết nối Workplace với những công cụ mà bạn sử dụng mỗi ngày

Chúng tôi có rất nhiều tích hợp mới mẻ để giúp bạn kết nối Workplace với các công cụ khác mà bạn sử dụng. Nhờ vậy, bạn có thể đẩy trực tiếp thông tin sang các nhóm làm việc để làm được nhiều việc hơn trên Workplace. Cách bắt đầu dễ dàng nhất chính là tích hợp nhóm, chẳng hạn như một trong các tích hợp phương tiện truyền thông của chúng tôi. Bạn có thể đẩy thông tin từ những nguồn tin đáng tin cậy trực tiếp sang nhóm.

Đã xảy ra lỗi
Chúng tôi đã gặp sự cố khi phát video này.

Mẹo chuyên nghiệp: Làm việc với đội ngũ CNTT để xác định các tích hợp trong toàn công ty mà bạn có thể sử dụng. Khi tham gia đội ngũ dự án triển khai, trưởng đội ngũ CNTT có thể giúp bạn xác định những tích hợp phù hợp nhất để sử dụng với Workplace. Khi tích hợp đi vào hoạt động, bạn phải đảm bảo thông báo cho toàn bộ công ty biết. Hãy đăng một bài viết trong nhóm thông tin về công ty hướng dẫn cách sử dụng tích hợp và lợi ích mà tích hợp này sẽ mang lại cho các thành viên của cộng đồng, điều này sẽ giúp đảm bảo mọi người không chỉ biết đến mà còn bắt đầu sử dụng tích hợp này để cải thiện quy trình công việc của họ.

Xem phần Thư mục tích hợp trên Workplace để biết tất cả các tích hợp chúng tôi đang có

2. Tạo các tích hợp tùy chỉnh

Khi sử dụng API bot và API đồ thị của chúng tôi, tổ chức của bạn có thể tạo các tích hợp tùy chỉnh trong Workplace. Theo quan sát của chúng tôi, nhiều công ty đã kết nối Workplace với các công cụ hỗ trợ CNTT của họ, tạo bot chat để giúp các đồng nghiệp mới hiểu những từ viết tắt dùng riêng trong tổ chức cũng như tạo bot nhóm để các đồng nghiệp có thể nhờ nhau đặt tên cho một vài tích hợp tùy chỉnh độc đáo.

Các đối tác có chuyên môn của chúng tôi có thể giúp bạn tạo tích hợp tùy chỉnh, hãy tìm hiểu thêm ở đây

Tài nguyên


Các tài nguyên giúp mở rộng phạm vi sử dụng Workplace.