Bắt đầuTìm hiểu cách triển khai Workplace và nhanh chóng áp dụng hướng dẫn dành cho người dùng mới.
6 bước này sẽ góp phần điều chỉnh tất cả các yếu tố ra quyết định để triển khai thành công Workplace

Làm quen với Workplace

Bạn mới dùng Workplace? Đây chính là nơi dành cho bạn! Hãy đọc hướng dẫn bắt đầu dành cho mọi người dùng để nắm bắt thông tin.

Hướng dẫn dành cho Quản trị viên hệ thống

Tìm hiểu cách sử dụng Bảng điều khiển quản trị để quản lý cộng đồng Workplace của bạn.

Hướng dẫn sử dụng

Thiết lập và tìm hiểu cách sử dụng Workplace để cộng tác và giao tiếp với đội ngũ của bạn.

Hướng dẫn dành cho Trưởng phòng Nhân sự

Tìm hiểu cách sử dụng Workplace để quản lý đội ngũ và giao tiếp với cấp dưới của bạn.

Hướng dẫn dành cho đội ngũ điều hành

Tìm hiểu cách sử dụng Workplace để tăng cường tính minh bạch, củng cố văn hóa công ty và xây dựng một doanh nghiệp gắn kết hơn.

Hướng dẫn dành cho quản trị viên nhóm

Tìm hiểu cách thiết lập và quản lý nhóm Workplace.

6 bước này sẽ góp phần điều chỉnh tất cả các yếu tố ra quyết định để triển khai thành công Workplace

Triển khai Workplace

Bạn là thành viên của đội ngũ triển khai Workplace ư? Hãy bắt đầu tại đây! Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước để triển khai Workplace thành công.

Hướng dẫn triển khai nhanh

Nếu đang dần triển khai Workplace cho tổ chức dưới 500 người thì bạn nên bắt đầu tại đây.

Cách triển khai Workplace

ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP

Tìm hiểu cách triển khai Workplace với sự hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp của đội ngũ Workplace.

Hướng dẫn triển khai dành cho doanh nghiệp

Hãy làm theo hướng dẫn này để triển khai Workplace trên quy mô lớn hơn.

Cách làm việc trong Workplace

ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP

Tìm hiểu cách thiết lập cấu trúc nhóm để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và hoàn thành công việc.

Kiến thức cơ bản dành cho quản trị viên Workplace

ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP

Tìm hiểu cách thiết lập và quản lý cộng đồng Workplace từ Bảng điều khiển quản trị trên Workplace.
Chương trình đào tạo và hội thảo trên web


Hãy đăng ký tham gia buổi đào tạo và hội thảo trên web miễn phí của chúng tôi để học hỏi trực tiếp từ các chuyên gia của Workplace.


Xem tất cả các buổi đào tạo

Hoạt động truyền thông chiến lược

Tìm hiểu cách giúp đồng nghiệp luôn kết nối, tương tác và nắm rõ thông tin về các nội dung cập nhật và hoạt động quan trọng của công ty.

Đăng ký ngay hôm nay!

Cách làm việc trong Workplace

Tìm hiểu cách thiết lập cấu trúc nhóm để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và hoàn thành công việc.

Đăng ký ngay hôm nay!

Kiến thức cơ bản dành cho quản trị viên Workplace

Tìm hiểu cách thiết lập và quản lý cộng đồng Workplace bằng Bảng điều khiển quản trị trên Workplace

Đăng ký ngay hôm nay!


Bộ thông tin ra mắt

Tải xuống các tài liệu hỗ trợ bạn hướng dẫn và triển khai Workplace cho tổ chức của mình. Các tài liệu bao gồm:

  • Áp phích
  • Video
  • Mẫu email
  • Mẫu bản thuyết trình

Và nhiều tài liệu khác!

Tài nguyên hữu ích khác

Trung tâm trợ giúp Workplace

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp và xem hướng dẫn từng bước cho tất cả nhu cầu của bạn trên Workplace.

Tài nguyên kỹ thuật

Tìm hiểu về hoạt động quản lý tài khoản, xác thực, cấu hình CNTT, vòng đời của tài khoản, bảo mật và API.

Video

Tìm hiểu cách khai thác Workplace nhiều hơn với một loạt video khác nhau về cách triển khai Workplace, tính năng mới cũng như hiện có và cách làm tốt nhất.

Cộng đồng

Tham gia cộng đồng Workplace để học hỏi từ các tổ chức khác đang sử dụng Workplace.

Change the way you work together, today.