Tích hợp Workplace với công cụ của Microsoft

Workplace và Microsoft tích hợp với nhau nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các công cụ làm việc, để mọi người tiếp cận được những thông tin mới trong công việc, thông báo nội bộ và các cuộc thảo luận quan trọng.

Nắm vững mọi thông tin mới

Tiếp cận và tương tác với mọi người trên nhiều công cụ. Tạo điều kiện cho mọi người dễ dàng truy cập thông tin mới và các cuộc thảo luận được chia sẻ trong Workplace thông qua Teams và SharePoint.

Quản lý việc xác thực và quyền truy cập của người dùng

Cho phép đăng nhập một lần, quản lý quyền truy cập và tự động cấp phép hoặc hủy cấp phép tài khoản người dùng qua tiện ích tích hợp với Azure AD trên Workplace.

Đồng bộ hóa file và cộng tác

Hoàn thành công việc bằng các công cụ Office 365 như Excel, Word và PowerPoint từ Workplace. Tiện ích tích hợp OneDrive còn liên kết các thư mục và file với nhóm Workplace để mọi người có thể cộng tác, truy cập và xem trước nội dung.

Khám phá các tiện ích tích hợp của Microsoft với Workplace

Hãy xem tập đầu tiên của loạt webinar Yếu tố tạo nên sự thay đổi theo yêu cầu. Bạn sẽ biết cách các tiện ích tích hợp của Microsoft cải tiến mọi hoạt động từ áp dụng, giao tiếp cho đến chia sẻ kiến thức. Đây là hội thảo tuyệt vời cho những tổ chức thường xuyên sử dụng Microsoft Teams để tăng năng suất và cộng tác theo đội ngũ.

Thiết lập tiện ích tích hợp của Microsoft cho Workplace

Nội dung hướng dẫn kỹ thuật này có mọi thông tin bạn cần biết để thiết lập và quản lý tiện ích tích hợp với Teams, SharePoint, Azure và OneDrive.

Microsoft Teams

Tìm hiểu thêm về việc tích hợp Workplace với Microsoft Teams, đồng thời khám phá các thông tin và nguồn lực để chia sẻ với nhân viên.

Microsoft Teams Guide

HƯỚNG DẪN

Tại sao nên tích hợp Workplace với Microsoft Teams

Tìm hiểu xem việc tích hợp với Microsoft Teams có thể cải thiện hoạt động giao tiếp nội bộ, cũng như hỗ trợ các đội ngũ luôn cập nhật thông tin về nội dung và các cuộc trò chuyện trên Workplace như thế nào.

How do I setup the Microsoft Teams integration with Workplace?

CHI TIẾT CÁC BƯỚC

Làm cách nào để thiết lập tiện ích tích hợp Microsoft Teams với Workplace?

Tìm hiểu cách bật và sử dụng tiện ích tích hợp Microsoft Teams cho Workplace.

How to share Workplace content to Teams channels

HƯỚNG DẪN

Làm cách nào để đồng bộ nhóm Workplace với kênh của Teams

Chia sẻ hướng dẫn này với cấp quản lý và nhân viên để hỗ trợ họ đảm bảo không ai bỏ lỡ thông tin mới quan trọng trên Workplace.

Sử dụng Plugin để chia sẻ nội dung trên Workplace lên SharePoint

Tìm hiểu cách bật và sử dụng Plugin trên Workplace để chia sẻ các bài viết hoặc nhóm trên Workplace đến các trang web nội bộ và mạng nội bộ, bao gồm SharePoint.

Xem video của chúng tôi

Tại sao nên tích hợp Workplace với Microsoft Teams

Tìm hiểu xem việc tích hợp với Microsoft Teams mang lại lợi ích cho những người truyền tải thông điệp nội bộ, cấp quản lý và nhân viên như thế nào.

Chia sẻ nội dung trên Workplace lên kênh của Teams

Chia sẻ video này với nhân viên của bạn để hỗ trợ họ cập nhật thông tin mới cho đội ngũ về hoạt động liên lạc nội bộ được chia sẻ trên Workplace.

Sử dụng Plugin để chia sẻ nội dung trên Workplace lên trang web nội bộ

Xem video hướng dẫn này để tìm hiểu cách sử dụng Plugin cho việc chia sẻ nội dung trên Workplace đến các trang web nội bộ và mạng nội bộ.

Thêm tiện ích tích hợp của Microsoft vào Workplace của bạn ngay hôm nay