OneDrive

META INC.
Store photos and docs online. Access them from any PC, Mac or phone. Create and work together on Word, Excel or PowerPoint documents.
The OneDrive integration with Workplace enables:
  1. Authenticated previews of shared files providing only those with access to a file or folder a preview of the content on Workplace
  2. The ability to link a OneDrive folder to a group

TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

  • Bản xem trước đã xác thực
    Xem trước liên kết và tài liệu đã thêm vào bài viết một cách an toàn
  • Thư mục đã liên kết
    Liên kết thư mục với nhóm Workplace để đồng bộ các file

TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ