Chính sách quyền riêng tư của Workplace


Workplace from Meta là một nền tảng trực tuyến do Meta tạo để người dùng có thể cộng tác và chia sẻ thông tin tại nơi làm việc. Nền tảng Workplace bao gồm các trang web, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến liên quan của Workplace, gọi chung là "Dịch vụ".
Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thông tin của bạn được thu thập, sử dụng và chia sẻ khi bạn dùng Dịch vụ.
Dịch vụ này dành cho các tổ chức sử dụng theo hướng dẫn của họ và được cung cấp cho bạn bởi công ty của bạn hoặc tổ chức khác đã cho phép bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ ("Tổ chức" của bạn).
Dịch vụ này tách biệt với các dịch vụ khác của Meta mà bạn có thể sử dụng. Những dịch vụ đó là do Meta cung cấp cho bạn và chịu sự điều chỉnh của các điều khoản riêng. Tuy nhiên, Dịch vụ này là do Tổ chức của bạn cung cấp, đồng thời chịu sự điều chỉnh của Chính sách quyền riêng tư này, Chính sách sử dụng được chấp nhận của WorkplaceChính sách cookie của Workplace.
Tổ chức của bạn chịu trách nhiệm và quản lý tài khoản Workplace của bạn ("Tài khoản của bạn"). Tổ chức của bạn cũng chịu trách nhiệm thu thập và sử dụng mọi dữ liệu mà bạn gửi hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ. Đồng thời, việc sử dụng đó chịu sự điều chỉnh của các điều khoản hiện có giữa Tổ chức của bạn và Meta.
Ngoài Chính sách quyền riêng tư này, Tổ chức của bạn có thể có những chính sách hoặc quy tắc ứng xử khác áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch vụ.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng Dịch vụ, vui lòng liên hệ với Tổ chức của bạn.

I. Loại thông tin nào được thu thập?
Sau đây là những loại thông tin mà Tổ chức của bạn sẽ thu thập khi bạn, đồng nghiệp của bạn hoặc những người dùng khác truy cập vào Dịch vụ:
 • thông tin liên hệ của bạn, chẳng hạn như tên đầy đủ và địa chỉ email;
 • tên người dùng và mật khẩu của bạn;
 • chức danh, thông tin về phòng ban và các thông tin khác liên quan đến công việc hoặc Tổ chức của bạn;
 • nội dung, thông tin liên lạc và các thông tin khác mà bạn cung cấp khi sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả khi bạn đăng ký một tài khoản, tạo hoặc chia sẻ nội dung và nhắn tin hay liên lạc với người khác. Thông tin này có thể bao gồm thông tin trong hoặc về nội dung bạn cung cấp (như siêu dữ liệu), chẳng hạn như địa điểm chụp ảnh hoặc ngày tạo tệp;
 • nội dung, thông tin liên lạc và thông tin mà những người khác cung cấp khi họ sử dụng Dịch vụ. Thông tin này có thể bao gồm thông tin về bạn, chẳng hạn như khi họ chia sẻ hoặc bình luận về ảnh có mặt bạn, gửi tin nhắn cho bạn hay tải lên, đồng bộ hoặc nhập thông tin liên hệ của bạn;
 • tất cả thông tin liên lạc với những người dùng khác của Dịch vụ;
 • thông tin liên lạc, phản hồi, đề xuất và ý kiến của người dùng được gửi cho Tổ chức của bạn;
 • thông tin lập hóa đơn; và
 • thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn hoặc Tổ chức của bạn liên hệ hay tương tác với nền tảng để được hỗ trợ về Dịch vụ.

II. Tổ chức của bạn sử dụng thông tin này như thế nào?
Tổ chức của bạn sẽ chia sẻ thông tin thu thập được với Meta, với tư cách là nhà cung cấp nền tảng, để Meta có thể cung cấp, hỗ trợ Dịch vụ cho Tổ chức của bạn cũng như những người dùng khác và theo bất kỳ hướng dẫn nào khác từ Tổ chức. Sau đây là các ví dụ về việc sử dụng đó:
 • liên lạc với người dùng và quản trị viên về việc sử dụng Dịch vụ của họ;
 • tăng cường tính bảo mật và độ an toàn của Dịch vụ dành cho Tổ chức của bạn và những người dùng khác, chẳng hạn như bằng cách điều tra hoạt động đáng ngờ hoặc hành vi vi phạm các điều khoản hoặc chính sách hiện hành;
 • cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và Tổ chức của bạn như một phần trong quá trình cung cấp Dịch vụ của chúng tôi;
 • phát triển công cụ, sản phẩm hoặc dịch vụ mới trong Dịch vụ dành cho Tổ chức của bạn;
 • liên kết hoạt động trên Dịch vụ trên các thiết bị khác nhau do cùng một cá nhân vận hành nhằm cải thiện toàn bộ hoạt động của Dịch vụ;
 • để xác định và sửa lỗi có thể tồn tại; và
 • tiến hành phân tích dữ liệu và hệ thống, bao gồm nghiên cứu để cải thiện Dịch vụ.

III. Tiết lộ thông tin
Tổ chức của bạn sẽ tiết lộ thông tin thu thập được theo các cách sau:
 • cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ cung cấp Dịch vụ hoặc một phần của Dịch vụ;
 • cho ứng dụng, trang web hoặc các dịch vụ khác của bên thứ ba mà bạn có thể kết nối thông qua Dịch vụ;
 • liên quan đến giao dịch quan trọng của công ty, chẳng hạn như chuyển nhượng Dịch vụ của chúng tôi, sáp nhập, hợp nhất, bán tài sản hoặc trong trường hợp phá sản hay vỡ nợ hiếm khi xảy ra;
 • để bảo vệ sự an toàn cho bất kỳ cá nhân nào; để xử lý hành vi lừa đảo, các vấn đề về bảo mật hoặc kỹ thuật; và
 • liên quan đến trát đòi hầu tòa, trát, lệnh khám xét hoặc yêu cầu hay lệnh khác của cơ quan thi hành luật.

IV. Truy cập và sửa đổi thông tin của bạn
Bạn và Tổ chức của mình có thể truy cập, sửa hoặc xóa thông tin bạn đã tải lên Dịch vụ bằng cách sử dụng công cụ trong Dịch vụ (ví dụ: chỉnh sửa thông tin trang cá nhân của bạn hoặc qua Nhật ký hoạt động). Nếu không thể thực hiện những hành động đó bằng cách sử dụng công cụ được cung cấp trong Dịch vụ, bạn nên liên hệ trực tiếp với Tổ chức của mình để truy cập hoặc sửa đổi thông tin.

V. Khuôn khổ Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư đối với dữ liệu giữa Liên minh châu Âu – Hoa Kỳ
Meta Platforms, Inc. đã chứng nhận rằng công ty tham gia Khuôn khổ Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư đối với dữ liệu giữa Liên minh châu Âu – Hoa Kỳ. Chúng tôi dựa vào Khuôn khổ Thỏa thuận này và quyết định có liên quan của Ủy ban châu Âu về khả năng bảo vệ đầy đủ khi chuyển thông tin cho Meta Platforms, Inc. ở Hoa Kỳ về các sản phẩm và dịch vụ có trong chứng nhận đó. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Thông tin công khai về Khuôn khổ Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư đối với dữ liệu của Meta Platforms, Inc.

VI. Nội dung và liên kết của bên thứ ba
Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến nội dung do bên thứ ba duy trì mà Tổ chức của bạn không kiểm soát. Bạn nên xem chính sách quyền riêng tư của từng trang web mà mình truy cập.

VII. Đóng tài khoản
Nếu muốn dừng sử dụng Dịch vụ, bạn phải liên hệ với Tổ chức của mình. Tương tự, nếu bạn ngừng làm việc cho hoặc với Tổ chức, Tổ chức có thể tạm ngừng Tài khoản của bạn và/hoặc xóa mọi thông tin liên kết với Tài khoản.
Thông thường, sau khi đóng tài khoản, quá trình xóa tài khoản mất khoảng 90 ngày nhưng một số thông tin có thể vẫn còn trong bản sao lưu trong một khoảng thời gian hợp lý. Xin lưu ý rằng nội dung bạn tạo và chia sẻ trên Dịch vụ là thuộc sở hữu của Tổ chức bạn và có thể vẫn còn trên Dịch vụ. Đồng thời, nội dung đó có thể truy cập ngay cả khi Tổ chức vô hiệu hóa hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn. Bằng cách này, nội dung bạn cung cấp trên Dịch vụ sẽ tương tự như các loại nội dung khác (chẳng hạn như bản thuyết trình hoặc bản ghi nhớ) mà bạn có thể tạo trong quá trình làm việc.

VIII. Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư
Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Khi chúng tôi cập nhật, "ngày cập nhật gần nhất" bên dưới sẽ được sửa đổi và Chính sách quyền riêng tư mới sẽ được đăng trực tuyến.

IX. Thông tin liên hệ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc Chính sách sử dụng có thể chấp nhận của Workplace, vui lòng liên hệ với Tổ chức thông qua Quản trị viên của Tổ chức.
Đối với cư dân California, bạn có thể tìm hiểu thêm về quyền riêng tư của người tiêu dùng bằng cách liên hệ với Tổ chức bạn thông qua Quản trị viên của Tổ chức.

Ngày cập nhật gần nhất: 10/10/2023