Chính sách cookie của Workplace


Chính sách cookie này của Workplace ("Chính sách cookie") giải thích cách chúng tôi sử dụng cookie và nên được xem xét cùng với Chính sách quyền riêng tư của Workplace (chính sách sẽ áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập qua cookie). Chính sách cookie này không áp dụng khi bạn truy cập vào trang web workplace.com ("Trang web Workplace"). Đây là nơi chúng tôi tiếp thị và cung cấp thông tin công khai.
Cookie và các công nghệ lưu trữ khác
Cookie là các đoạn văn bản nhỏ dùng để lưu trữ thông tin trên trình duyệt web. Cookie được sử dụng để lưu trữ và nhận thông tin nhận dạng, cũng như thông tin khác trên máy tính, điện thoại và các thiết bị khác. Những công nghệ khác (bao gồm dữ liệu chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt web hoặc thiết bị của bạn, thông tin nhận dạng liên quan đến thiết bị của bạn) và phần mềm khác được sử dụng cho các mục đích tương tự. Trong chính sách này, chúng tôi gọi tất cả những công nghệ đó là "cookie".
Chúng tôi sử dụng cookie ở đâu?
Khi bạn dùng sản phẩm Workplace trực tuyến mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng (tổ chức bạn làm việc hoặc tổ chức cung cấp tài khoản cho bạn), chúng tôi có thể đặt cookie trên máy tính hoặc thiết bị của bạn cũng như nhận thông tin lưu trữ trong cookie để người dùng cộng tác và chia sẻ thông tin tại nơi làm việc. Các sản phẩm này bao gồm các ứng dụng, sản phẩm Workplace và dịch vụ trực tuyến liên quan (gọi chung là "Dịch vụ Workplace").
Cookie tồn tại trong bao lâu?
Tất cả các cookie đều có ngày hết hạn. Ngày này xác định thời gian cookie tồn tại trên trình duyệt hoặc trên thiết bị của bạn và có thể được chia thành 2 nhóm:
  • Cookie theo phiên – đây là các cookie tạm thời, sẽ hết hạn (và tự động bị xóa) bất cứ khi nào bạn đóng trình duyệt.
  • Cookie cố định – đây là các cookie có ngày hết hạn và sẽ tồn tại trên trình duyệt của bạn cho đến khi hết hạn hoặc đến khi bạn tự xóa.
Tại sao chúng tôi sử dụng cookie?
Nhờ cookie, chúng tôi có thể cung cấp, bảo vệ và cải thiện Dịch vụ Workplace, chẳng hạn như bằng cách cá nhân hóa nội dung và cung cấp trải nghiệm an toàn hơn.
Cụ thể, chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích sau:
Loại cookieMục đích
Xác thực
Chúng tôi sử dụng cookie để xác minh tài khoản của bạn và xác định thời điểm bạn đăng nhập để bạn truy cập các Dịch vụ Workplace dễ dàng hơn, đồng thời hiển thị cho bạn các tính năng và trải nghiệm thích hợp.
Ví dụ: Chúng tôi sử dụng cookie để có thể nhớ trình duyệt của bạn, nhờ đó bạn không phải đăng nhập liên tục vào Dịch vụ Workplace.
Độ bảo mật, tính toàn vẹn của trang web và sản phẩm
Chúng tôi sử dụng cookie để giữ an toàn, bảo mật cho tài khoản, dữ liệu của bạn và các Dịch vụ Workplace.
Ví dụ: Với cookie, chúng tôi có thể xác định và áp dụng các biện pháp bảo mật bổ sung khi ai đó cố truy cập trái phép vào tài khoản Workplace, chẳng hạn như bằng cách đoán nhanh các mật khẩu khác nhau. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để lưu trữ các thông tin hỗ trợ chúng tôi khôi phục tài khoản của bạn (trong trường hợp bạn quên mật khẩu) hoặc yêu cầu xác thực bổ sung (nếu bạn cho biết tài khoản của mình đã bị tấn công).
Chúng tôi cũng sử dụng cookie để chống lại hoạt động vi phạm chính sách của mình hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng chúng tôi cung cấp Dịch vụ Workplace.
Tính năng và dịch vụ
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp chức năng nhằm mang đến Dịch vụ Workplace cho bạn.
Ví dụ: Nhờ cookie, chúng tôi có thể lưu trữ các tùy chọn, biết thời điểm bạn đã xem hoặc tương tác với nội dung trong Workplace, đồng thời cung cấp nội dung và trải nghiệm dành riêng cho bạn. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để cung cấp nội dung phù hợp với ngôn ngữ của bạn.
Ví dụ: Chúng tôi lưu trữ thông tin trong cookie được đặt trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Vì vậy, bạn sẽ nhìn thấy dịch vụ bằng ngôn ngữ mình đã chọn.
Hiệu quả hoạt động
Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể.
Ví dụ: Với cookie, chúng tôi có thể định tuyến lưu lượng truy cập giữa các máy chủ và nắm được tốc độ tải các Dịch vụ Workplace cho những người khác nhau như thế nào. Ngoài ra, cookie còn hỗ trợ chúng tôi ghi lại thông tin về tỷ lệ, kích thước màn hình, cửa sổ của bạn và biết được bạn đã bật chế độ tương phản cao hay chưa, nhờ đó có thể hiển thị chính xác các trang web cũng như ứng dụng.
Phân tích và nghiên cứu
Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu rõ hơn cách mọi người sử dụng các Dịch vụ Workplace để có thể cải thiện các dịch vụ đó.
Ví dụ: Với cookie, chúng tôi có thể nắm được cách mọi người sử dụng Dịch vụ Workplace, phân tích xem mọi người thấy phần nào trong Dịch vụ Workplace hữu ích và hấp dẫn nhất, cũng như xác định các tính năng có thể cải thiện.
Chúng tôi sử dụng các cookie nào?
Các cookie chúng tôi sử dụng bao gồm cookie theo phiên (bị xóa khi bạn đóng trình duyệt) và cookie cố định (duy trì trên trình duyệt của bạn cho đến khi hết hạn hoặc đến khi bạn xóa).
Chúng tôi chỉ đặt các cookie bên thứ nhất trong Dịch vụ Workplace, còn các cookie bên thứ ba thì không.
Làm cách nào để bạn kiểm soát việc chúng tôi sử dụng cookie
Trình duyệt hoặc thiết bị của bạn có thể cung cấp cài đặt để bạn chọn có đặt cookie trình duyệt không và xóa các cookie đó. Để biết thêm thông tin về các tùy chọn kiểm soát này, hãy truy cập tài liệu trợ giúp của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Một số phần trong các Dịch vụ Workplace có thể không hoạt động bình thường nếu bạn đã vô hiệu hóa việc sử dụng cookie trên trình duyệt.

Ngày sửa đổi gần nhất: 10/06/2022