Chính sách sử dụng được chấp nhận của Workplace


Vui lòng lưu ý rằng Workplace là dịch vụ khác với sản phẩm Facebook của Meta và chỉ dành cho các tổ chức sử dụng, nghĩa là nếu bạn đang sử dụng Workplace trên thiết bị hay tài khoản do công ty hoặc tổ chức khác ("Tổ chức" của bạn) cấp, thì Tổ chức đó có khả năng có chính sách riêng về việc bạn sử dụng Workplace. Khi sử dụng Workplace, bạn phải tuân thủ các chính sách nêu trong Chính sách sử dụng được chấp nhận của Workplace này ("Chính sách sử dụng được chấp nhận") và chính sách riêng của Tổ chức bạn. Vui lòng liên hệ với Tổ chức nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách của Tổ chức đó. Để biết thông tin về các cách bảo vệ quyền riêng tư của Workplace, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của Workplace. Việc truy cập và sử dụng các API Workplace được điều chỉnh theo Điều khoản của nền tảng Workplace.

Sử dụng Workplace một cách có trách nhiệm
Ngoài các chính sách của Tổ chức bạn, chúng tôi cũng đã tạo các quy tắc dưới đây để đảm bảo bạn sử dụng Workplace một cách có trách nhiệm.
Khi sử dụng Workplace, bạn không được:
 • Ẩn danh tính của mình, mạo danh người khác hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với bất kỳ người hoặc thực thể nào.
 • Thực hiện bất kỳ hoạt động nào bóc lột, gây hại hoặc đe dọa làm hại trẻ em.
 • Tạo hoặc hiển thị nội dung trái pháp luật, phân biệt đối xử, có hại, gian lận, lừa bịp hoặc phỉ báng hay nội dung quảng bá hoặc khuyến khích bạo lực, vi phạm luật, tự hủy hoại một phần thân thể, rối loạn ăn uống hoặc lạm dụng chất gây nghiện.
 • Vi phạm luật hoặc vi phạm quyền của Meta hay bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Cản trở hoạt động bình thường của Workplace hoặc việc sử dụng Workplace của bất kỳ ai khác.
 • Truy cập vào Workplace hoặc nội dung/thông tin liên quan qua các phương tiện không được Meta cho phép (bao gồm thông qua việc quét hoặc thu thập thông tin); tránh né các biện pháp kiểm soát truy cập hoặc tìm cách đoạt quyền truy cập trái phép vào Workplace hay các hệ thống, mật khẩu hoặc tài khoản liên quan.
 • Chia sẻ mã truy cập quản trị hoặc cấp quyền truy cập tương tự vào ứng dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào không được Meta phê duyệt rõ ràng. Khi quyết định cấp quyền truy cập quản trị nêu trên qua mã hoặc quyền của ứng dụng cho bên thứ ba được phê duyệt, bạn chỉ có thể cho phép bên thứ ba này truy cập vào dữ liệu hoặc nội dung trong phạm vi cần thiết cho mục đích được Facebook phê duyệt và nhất quán với hướng dẫn của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền giới hạn việc truy cập của bên thứ ba nêu trên (ví dụ: đặt lại mã truy cập hoặc xóa quyền của ứng dụng) vào bất cứ lúc nào nếu chúng tôi cho rằng bên thứ ba đã hoặc sẽ lạm dụng quyền truy cập đó.
 • Tải lên các loại vi-rút, phần mềm độc hại hay mã độc hại khác hoặc thực hiện bất cứ hành động nào có thể hủy hoại, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc ảnh hưởng đến Workplace/các hệ thống liên quan (chẳng hạn như tấn công từ chối dịch vụ hoặc can thiệp vào việc hiển thị trang hay các chức năng khác của Workplace).
Cũng vui lòng lưu ý rằng Workplace không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng. Vì vậy, nếu chưa đủ 13 tuổi, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Workplace.

Hành vi vi phạm
Chính sách sử dụng được chấp nhận này là một phần trong Điều khoản dịch vụ của Workplace hoặc thỏa thuận khác bạn có thể ký kết với Meta mà điều chỉnh việc bạn sử dụng Workplace (đề cập đến Chính sách sử dụng được chấp nhận này) (gọi chung là "Điều khoản và chính sách").

Hoạt động kiểm duyệt nội dung do quản trị viên hệ thống thực hiện
Workplace chủ yếu sử dụng phương pháp kiểm duyệt nội dung thông qua quản trị viên, nhờ đó mà Người dùng có thể báo cáo nội dung cho quản trị viên hệ thống của Tổ chức để đánh giá và thực thi dựa trên chính sách riêng của Tổ chức, cũng như Điều khoản và chính sách. Bạn có thể truy cập vào các liên kết sau đây để tìm thêm thông tin về những cơ chế báo cáo có thể áp dụng cho Workplace:

Hoạt động kiểm duyệt nội dung do Meta thực hiện
Nếu xác định nội dung vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận này, chúng tôi cũng có thể áp dụng biện pháp thực thi đối với nội dung đó.

Chúng tôi áp dụng chính sách của mình như thế nào?
 • Công nghệ tự động
  • Công nghệ (trong đó có công nghệ máy học) là một phần quy trình xét duyệt nội dung của Workplace. Công nghệ của chúng tôi có thể tự động ra quyết định cho một số lĩnh vực mà nội dung có nhiều khả năng vi phạm, đồng thời có thể áp dụng biện pháp xử lý đối với nội dung mới nếu nội dung này khớp hoặc rất giống với nội dung vi phạm khác.
 • Xét duyệt bằng con người
  • Khi nội dung cần được xét duyệt thêm, chuyên viên xét duyệt có thể xem xét kỹ hơn để xác định các bước tiếp theo liên quan đến nội dung đó.
Meta có thể gỡ/giới hạn quyền truy cập của bạn (hoặc của Tổ chức bạn) vào Workplace, một số tính năng và/hoặc bất kỳ dữ liệu hay nội dung nào của bạn nếu chúng tôi cho rằng dữ liệu hoặc nội dung đó vi phạm Điều khoản và chính sách hay luật/quy định hiện hành. Meta sẽ thông báo cho Tổ chức của bạn về hành động đó, trừ khi bị pháp luật cấm.
Chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp về Workplace, nhưng xin lưu ý rằng chúng tôi có thể sử dụng bình luận hoặc gợi ý của bạn mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào với bạn hay đền bù cho bạn.

Ngày có hiệu lực: 01/03/2024