Chính sách cookie trên Trang web Workplace


Chính sách cookie trên Trang web Workplace này ("Chính sách cookie trên Trang web") giải thích cách chúng tôi sử dụng cookie trên Trang web Workplace (theo định nghĩa bên dưới) và nên được xem xét cùng với Chính sách quyền riêng tư về hoạt động tiếp thị của Workplace (chính sách sẽ áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập qua cookie). Chính sách cookie trên Trang web này không áp dụng khi bạn dùng sản phẩm Workplace trực tuyến mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng (tổ chức bạn làm việc) để người dùng cộng tác và chia sẻ thông tin tại nơi làm việc. Sản phẩm Workplace trực tuyến bao gồm sản phẩm Workplace, các ứng dụng và dịch vụ trực tuyến liên quan (gọi chung là "Dịch vụ của Workplace"). Vui lòng xem Chính sách cookie của Workplace để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie trong Dịch vụ của Workplace.
Cookie và các công nghệ lưu trữ khác
Cookie là các đoạn văn bản nhỏ được sử dụng để lưu trữ thông tin trên trình duyệt web. Cookie được sử dụng để lưu trữ và nhận thông tin nhận dạng, cũng như thông tin khác trên máy tính, điện thoại và các thiết bị khác. Những công nghệ khác (bao gồm dữ liệu chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt web hoặc thiết bị của bạn, thông tin nhận dạng liên quan đến thiết bị của bạn) và phần mềm khác được sử dụng cho các mục đích tương tự. Trong chính sách này, chúng tôi gọi tất cả những công nghệ đó là "cookie".
Chúng tôi sử dụng cookie ở đâu?
Chúng tôi có thể đặt cookie trên máy tính hoặc thiết bị của bạn, cũng như nhận thông tin lưu trữ trong cookie khi bạn truy cập vào trang web tiếp thị và cung cấp thông tin công khai là Workplace.com ("Trang web Workplace").
Cookie tồn tại trong bao lâu?
Tất cả các cookie đều có ngày hết hạn. Ngày này xác định thời gian cookie tồn tại trên trình duyệt hoặc trên thiết bị của bạn và có thể được chia thành 2 nhóm:
  • Cookie theo phiên – đây là các cookie tạm thời, sẽ hết hạn (và tự động bị xóa) bất cứ khi nào bạn đóng trình duyệt.
  • Cookie cố định – đây là các cookie có ngày hết hạn và sẽ tồn tại trên trình duyệt của bạn cho đến khi hết hạn hoặc đến khi bạn tự xóa.
Tại sao chúng tôi sử dụng cookie?
Nhờ cookie, chúng tôi có thể cung cấp, bảo vệ và cải thiện Trang web Workplace, chẳng hạn như bằng cách cá nhân hóa nội dung và cung cấp trải nghiệm an toàn hơn.
Cụ thể, chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích sau đây:
Loại cookieMục đích
Độ bảo mật, tính toàn vẹn của trang web và sản phẩm
Chúng tôi sử dụng cookie để giữ an toàn và bảo mật cho Trang web Workplace.
Chúng tôi cũng sử dụng cookie để chống lại hoạt động vi phạm chính sách của mình hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng chúng tôi cung cấp Trang web Workplace.
Các tính năng và dịch vụ của Trang web
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp chức năng nhằm mang đến Trang web Workplace cho bạn.
Ví dụ: Nhờ cookie, chúng tôi có thể lưu trữ các tùy chọn, biết thời điểm bạn đã xem hoặc tương tác với nội dung trên Workplace, đồng thời cung cấp cho bạn nội dung và trải nghiệm phù hợp.
Chúng tôi cũng sử dụng cookie để cung cấp nội dung phù hợp với ngôn ngữ của bạn.
Ví dụ: Chúng tôi lưu trữ thông tin trong một cookie được đặt trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Vì vậy, bạn sẽ nhìn thấy Trang web Workplace bằng ngôn ngữ mình thường dùng.
Hiệu quả hoạt động
Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể.
Ví dụ: Với cookie, chúng tôi có thể định tuyến lưu lượng truy cập giữa các máy chủ và nắm được tốc độ tải Trang web Workplace như thế nào cho những người khác nhau. Ngoài ra, cookie còn hỗ trợ chúng tôi ghi lại thông tin về tỷ lệ, kích thước màn hình, cửa sổ của bạn và biết được bạn đã bật chế độ tương phản cao hay chưa, nhờ đó có thể hiển thị chính xác Trang web.
Phân tích và nghiên cứu
Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu rõ hơn cách mọi người dùng Trang web Workplace để có thể cải thiện Trang web.
Ví dụ: Với cookie, chúng tôi có thể nắm được cách mọi người sử dụng Trang web Workplace, phân tích xem mọi người thấy phần nào trong Trang web Workplace hữu ích và hấp dẫn nhất, cũng như xác định các tính năng có thể cải thiện.
Quảng cáo và đo lường
Chúng tôi sử dụng cookie quảng cáo trên Trang web Workplace (bao gồm cả Facebook pixel, cũng như cookie và thẻ của bên thứ ba) để hỗ trợ hoạt động tiếp thị Workplace với những người có thể quan tâm đến Dịch vụ của Workplace. Chúng tôi không đặt các cookie này trong Dịch vụ của Workplace.
Ví dụ: Thông qua cookie, chúng tôi có thể nhắm mục tiêu quảng cáo đến những người từng truy cập vào Trang web Workplace.
Chúng tôi cũng sử dụng cookie để đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo, cũng như để biết được liệu bạn có đang tương tác với thông tin trao đổi của chúng tôi hay không.

Chúng tôi sử dụng các cookie nào?
Các cookie chúng tôi sử dụng bao gồm cookie theo phiên (bị xóa khi bạn đóng trình duyệt) và cookie cố định (tồn tại trên trình duyệt của bạn cho đến khi hết hạn hoặc đến khi bạn xóa).
Chúng tôi sử dụng cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba. Cookie của bên thứ nhất là cookie chúng tôi đặt để thu thập thông tin về bạn. Cookie của bên thứ ba là cookie bên thứ ba đặt để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Tức là những thông tin về bạn mà các cookie của bên thứ ba đó thu thập sẽ được chia sẻ với bên thứ ba có liên quan. Họ có thể sử dụng những thông tin này theo thông báo về quyền riêng tư của mình.
Cookie và thẻ của bên thứ ba
Nếu bạn chọn cho phép cookie và thẻ của bên thứ ba thì trên Trang web Workplace, chúng tôi cũng đặt cookie hoạt động với dịch vụ Google Analytics và các dịch vụ khác của bên thứ ba được nêu tên bên dưới để tìm hiểu cách người dùng sử dụng Workplace, cũng như để phân phối quảng cáo và nắm được hiệu quả quảng cáo. Chúng tôi hiện dùng cookie của các bên thứ ba sau đây:

Làm cách nào để bạn kiểm soát việc chúng tôi sử dụng cookie
Trình duyệt hoặc thiết bị của bạn có thể cung cấp các cài đặt để bạn chọn có đặt cookie trình duyệt không và xóa các cookie đó. Vui lòng xem tài liệu trợ giúp của trình duyệt hoặc thiết bị bạn dùng để biết thêm thông tin về các tùy chọn kiểm soát này.
Với những cài đặt của trình duyệt, bạn có thể chuyển tín hiệu "Không theo dõi" khi truy cập vào các trang web khác nhau. Giống như nhiều trang web, trang web của chúng tôi không có thiết kế phản hồi tín hiệu "Không theo dõi" nhận được từ các trình duyệt. Bạn có thể truy cập vào trang web http://www.allaboutdnt.com/ để tìm hiểu thêm về tín hiệu "Không theo dõi".

Ngoài ra, nếu không muốn Google Analytics loại bỏ cookie, bạn có thể cài đặt tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics (tiện ích này chỉ hoạt động trên một số trình duyệt). Vui lòng truy cập vào bài viết "Cách Google sử dụng dữ liệu khi bạn dùng các trang web hoặc ứng dụng do đối tác của chúng tôi cung cấp" để biết thêm thông tin về Google Analytics và cách dịch vụ này sử dụng cookie.
Một số phần trong Trang web Workplace có thể không hoạt động bình thường nếu bạn vô hiệu hóa cookie.

Ngày sửa đổi gần nhất: 16/09/2022