Chính sách sử dụng được chấp nhận của Workplace


Chào mừng bạn đến với Workplace from Meta!
Xin lưu ý rằng đây là dịch vụ khác với phiên bản Facebook dành cho người tiêu dùng và được dành riêng cho các tổ chức sử dụng. Điều này nghĩa là nếu bạn đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại nơi làm việc hoặc trên thiết bị hay tài khoản do công ty hoặc tổ chức khác ("Tổ chức" của bạn) cấp cho mình, thì Tổ chức đó có khả năng có chính sách riêng về việc bạn sử dụng Workplace và việc sử dụng đó phải tuân thủ các chính sách này. Vui lòng liên hệ với Tổ chức nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách. Để biết thông tin về các cách bảo vệ quyền riêng tư của Workplace, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của Workplace. Việc truy cập vào các API Workplace được điều chỉnh theo Điều khoản nền tảng của Workplace.

Sử dụng Workplace một cách có trách nhiệm
Ngoài các chính sách của Tổ chức bạn, chúng tôi cũng đã tạo các quy tắc dưới đây để đảm bảo bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi một cách có trách nhiệm.
Khi sử dụng Workplace, bạn không được:
  • Ẩn danh tính của mình, mạo danh người khác hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với bất kỳ người hoặc thực thể nào.
  • Thực hiện bất kỳ hoạt động nào bóc lột, gây hại hoặc đe dọa làm hại trẻ em.
  • Tạo hoặc hiển thị nội dung trái pháp luật, phân biệt đối xử, có hại, gian lận, lừa bịp hoặc phỉ báng hay nội dung quảng bá hoặc khuyến khích bạo lực, vi phạm luật, tự hủy hoại một phần thân thể, rối loạn ăn uống hoặc lạm dụng chất gây nghiện.
  • Vi phạm luật hoặc vi phạm quyền của Meta hay bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Cản trở hoạt động bình thường của Workplace hoặc việc sử dụng Workplace của bất kỳ ai khác.
  • Truy cập vào Workplace hoặc nội dung/thông tin liên quan qua các phương tiện không được Meta cho phép (bao gồm thông qua việc quét hoặc thu thập thông tin); tránh né các biện pháp kiểm soát truy cập hoặc tìm cách đoạt quyền truy cập trái phép vào Workplace hay các hệ thống, mật khẩu hoặc tài khoản liên quan.
  • Chia sẻ mã truy cập quản trị hoặc cấp quyền truy cập tương tự vào ứng dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào không được Meta phê duyệt rõ ràng. Khi quyết định cấp quyền truy cập quản trị nêu trên qua mã hoặc quyền của ứng dụng cho bên thứ ba được phê duyệt, bạn chỉ có thể cho phép bên thứ ba này truy cập vào dữ liệu hoặc nội dung trong phạm vi cần thiết cho mục đích được Facebook phê duyệt và nhất quán với hướng dẫn của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền giới hạn việc truy cập của bên thứ ba nêu trên (ví dụ: đặt lại mã truy cập hoặc xóa quyền của ứng dụng) vào bất cứ lúc nào nếu chúng tôi cho rằng bên thứ ba đã hoặc sẽ lạm dụng quyền truy cập đó.
  • Tải lên các loại vi-rút, phần mềm độc hại hay mã độc hại khác hoặc thực hiện bất cứ hành động nào có thể hủy hoại, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc ảnh hưởng đến Workplace/các hệ thống liên quan (chẳng hạn như tấn công từ chối dịch vụ hoặc can thiệp vào việc hiển thị trang hay các chức năng khác của Workplace).
Cũng xin lưu ý rằng Workplace không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Vì vậy, nếu chưa đủ 13 tuổi, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng dịch vụ này.

Trách nhiệm của chúng tôi và ý kiến đóng góp của bạn
Meta có thể triển khai các công nghệ tự động để phát hiện nội dung khiêu dâm trẻ em, tài liệu bất hợp pháp hoặc lăng mạ khác hay bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng có thể gây tổn hại cho Workplace, người dùng hoặc các bên thứ ba.
Chúng tôi có thể (nhưng không có nghĩa vụ) xóa hoặc giới hạn quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu hay nội dung nào của bạn nếu chúng tôi cho rằng dữ liệu/nội dung đó vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận này, Thỏa thuận khách hàng với Workplace của Tổ chức bạn hoặc các luật hay quy định hiện hành. Meta sẽ thông báo một cách hợp lý cho bạn hoặc Tổ chức của bạn về hành động đó, trừ khi bị pháp luật cấm.
Chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp về Workplace, nhưng xin lưu ý rằng chúng tôi có thể sử dụng bình luận hoặc gợi ý của bạn mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào với bạn hay đền bù cho bạn.

Ngày cập nhật gần nhất: 10/01/2022