Chính sách cookie của Workplace


Cookie và các công nghệ lưu trữ khác
Cookie là các đoạn văn bản nhỏ được sử dụng để lưu trữ thông tin trên trình duyệt web. Cookie được sử dụng để lưu trữ và nhận số nhận dạng cũng như thông tin khác trên máy tính, điện thoại và các thiết bị khác. Những công nghệ khác (bao gồm dữ liệu được lưu trữ trên trình duyệt web hoặc thiết bị của bạn, thông tin nhận dạng liên quan đến thiết bị của bạn và phần mềm khác) được sử dụng cho các mục đích tương tự. Trong chính sách này, chúng tôi gọi tất cả những công nghệ đó là "cookie".
Chúng tôi sử dụng cookie nếu bạn có tài khoản Workplace. Chính sách này giải thích cách chúng tôi sử dụng cookie và cung cấp các lựa chọn dành cho bạn.

Tại sao chúng tôi sử dụng cookie?
Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ và nhận thông tin nhận dạng, cũng như thông tin khác trên máy tính, điện thoại và các thiết bị khác. Nhờ cookie, chúng tôi có thể cung cấp, bảo vệ và cải thiện các "Dịch vụ của Workplace" (bao gồm các trang web, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến liên quan của Workplace), chẳng hạn như bằng cách cá nhân hóa nội dung và mang lại trải nghiệm an toàn hơn. Mặc dù các cookie cụ thể mà chúng tôi sử dụng thỉnh thoảng có thể thay đổi khi chúng tôi cải tiến và cập nhật các Dịch vụ của Workplace nhưng nói chung, những cookie này thuộc các danh mục sử dụng bên dưới:
Loại cookieMục đích
Xác thực
Chúng tôi sử dụng cookie để xác minh tài khoản của bạn và xác định thời điểm bạn đăng nhập để bạn truy cập các Dịch vụ của Workplace dễ dàng hơn, đồng thời hiển thị cho bạn các tính năng và trải nghiệm thích hợp.
Ví dụ: Chúng tôi sử dụng cookie để duy trì trạng thái đăng nhập của bạn khi bạn điều hướng giữa các trang Workplace. Ngoài ra, với cookie, chúng tôi có thể nhớ trình duyệt của bạn để bạn không phải đăng nhập liên tục vào Workplace.
Tính toàn vẹn của sản phẩm, trang web và bảo mật
Chúng tôi sử dụng cookie để giữ an toàn, bảo mật cho tài khoản, dữ liệu của bạn và các Dịch vụ của Workplace.
Ví dụ: Với cookie, chúng tôi có thể xác định và áp dụng các biện pháp bảo mật bổ sung khi ai đó cố gắng truy cập trái phép vào một tài khoản Workplace, chẳng hạn như bằng cách đoán nhanh các mật khẩu khác nhau. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để lưu trữ các thông tin hỗ trợ chúng tôi khôi phục tài khoản của bạn (trong trường hợp bạn quên mật khẩu) hoặc yêu cầu xác thực bổ sung (nếu bạn cho biết tài khoản của mình đã bị tấn công).
Chúng tôi cũng sử dụng cookie để chống lại hoạt động vi phạm chính sách của mình hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng chúng tôi cung cấp các Dịch vụ của Workplace.
Các tính năng và dịch vụ của trang web
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp chức năng nhằm mang đến Workplace cho bạn.
Ví dụ: Nhờ cookie, chúng tôi có thể lưu trữ các tùy chọn, biết thời điểm bạn đã xem hoặc tương tác với nội dung trong Workplace, đồng thời cung cấp cho bạn nội dung và trải nghiệm phù hợp.
Chúng tôi cũng sử dụng cookie để cung cấp nội dung phù hợp với ngôn ngữ của bạn.
Ví dụ: Chúng tôi lưu trữ thông tin trong một cookie được đặt trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Vì vậy, bạn sẽ nhìn thấy trang web bằng ngôn ngữ mình thường dùng.
Hiệu quả hoạt động
Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể.
Ví dụ: Với cookie, chúng tôi có thể định tuyến lưu lượng truy cập giữa các máy chủ và nắm được tốc độ tải các Dịch vụ của Workplace cho những người khác nhau như thế nào. Ngoài ra, cookie còn hỗ trợ chúng tôi ghi lại thông tin về tỷ lệ, kích thước màn hình, cửa sổ của bạn và biết được bạn đã bật chế độ tương phản cao hay chưa, nhờ đó có thể hiển thị chính xác các trang web cũng như ứng dụng.
Phân tích và nghiên cứu
Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu rõ hơn cách mọi người sử dụng các Dịch vụ của Workplace để có thể cải thiện các dịch vụ đó.
Ví dụ: Với cookie, chúng tôi có thể nắm được cách mọi người sử dụng các Dịch vụ của Workplace, phân tích xem mọi người thấy phần nào trong các Dịch vụ của Workplace hữu ích và hấp dẫn nhất, cũng như xác định các tính năng có thể cải thiện.
Quảng cáo và đo lường
Chúng tôi sử dụng cookie (bao gồm cả Facebook pixel, cũng như cookie và thẻ của bên thứ ba như mô tả bên dưới) để hỗ trợ hoạt động tiếp thị Workplace với những người có thể quan tâm đến các Dịch vụ của Workplace.
Ví dụ: Thông qua cookie, chúng tôi có thể nhắm mục tiêu quảng cáo đến những người trước đây đã truy cập vào trang thông tin công khai của Workplace (Workplace.com).
Chúng tôi cũng dùng cookie để hỗ trợ hoạt động đo lường hiệu quả chiến dịch quảng cáo của mình.

Cookie và thẻ của bên thứ ba
Các bên khác có thể sử dụng cookie trên các Dịch vụ của Workplace để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.
Trên các Dịch vụ của Workplace, chúng tôi cũng đặt cookie hoạt động với dịch vụ Google Analytics và các dịch vụ khác của bên thứ ba được nêu tên bên dưới để tìm hiểu cách người dùng sử dụng Workplace, cũng như để phân phối quảng cáo và nắm được hiệu quả quảng cáo. Chúng tôi hiện dùng cookie của các bên thứ ba sau đây:
  • Marketo – Marketo Solutions Limited, Liên hệ với Marketo
  • DemandBase – DemandBase Inc, Liên hệ với DemandBase
  • Tealium – Tealium Inc, Liên hệ với Tealium
  • Google Analytics và các pixel của Google (bao gồm pixel của Google Floodlight, pixel của Google Analytics và pixel chuyển đổi của Google) – Google.com Liên hệ với Google (các cookie này có tên như __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __qca và _ga nhưng những tên này có thể thay đổi theo điều khoản và chính sách của Google)

Các tùy chọn kiểm soát cookie trên trình duyệt
Trình duyệt hoặc thiết bị của bạn có thể cung cấp cài đặt cho phép bạn chọn có đặt cookie trình duyệt không và xóa các cookie đó. Để biết thêm thông tin về các tùy chọn kiểm soát này, hãy truy cập tài liệu trợ giúp của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Một số phần trong các Dịch vụ của Workplace có thể không hoạt động bình thường nếu bạn đã vô hiệu hóa việc sử dụng cookie trên trình duyệt.

Ngày sửa đổi gần nhất: 13/12/2018