Tăng sức hút khi cộng tác qua video với Workplace và Cisco

Workplace và Cisco đang hợp lực để đưa tính năng tiếp cận và tương tác của Workplace vào các cuộc họp và thiết bị của Webex.

Tăng sức hấp dẫn cho hoạt động giao tiếp qua video

Với các tiện ích tích hợp nâng cao của chúng tôi, bất kỳ người dùng Webex nào cũng đều có thể giao tiếp qua video chất lượng cao, an toàn thông qua Workplace từ Webex. Đổi lại, người xem có thể truy cập các tính năng tương tác mới như bày tỏ cảm xúc, bình luận và H&Đ trên các nền tảng của Webex.

Bạn có câu khỏi khác?

Để biết thêm chi tiết về quan hệ đối tác giữa Workplace và Cisco, vui lòng xem câu hỏi thường gặp của chúng tôi tại đây.

Bắt đầu với Workplace

* Trường bắt buộc