Trung tâm nguồn lực về Gỡ rối công việc

Gỡ rối công việc nhờ Workplace

Truyền tải thông điệp một cách hiệu quả, dù bạn làm việc cùng nhau hoặc cách xa nhau. Từ việc thông báo cho mọi người về kế hoạch trở lại văn phòng đến áp dụng hình thức làm việc kết hợp hoặc giữ liên lạc với nhân viên tuyến đầu, Workplace đều có thể hỗ trợ bạn.

Workplace giành Giải thưởng Lãnh đạo Giá trị Khách hàng (Customer Value Leadership Award) năm 2021

Tìm hiểu lý do nhà phân tích độc lập Frost & Sullivan công nhận Workplace đã đạt được bước đột phá sáng tạo bằng nền tảng của chúng tôi.

Giải thưởng đã xác định điểm mạnh cốt lõi của Workplace - dễ sử dụng, quen thuộc và ưu tiên di động - khi hỗ trợ các tổ chức thực hiện tương tác từ dưới lên cho tất cả các loại đội ngũ, kể cả đội ngũ kết hợp.

Câu chuyện thật, kết quả thật

Nền tảng truyền thông thân thiện với thiết bị di động hỗ trợ bạn thu hút nhân viên tuyến đầu, đơn giản hóa việc quản lý đội ngũ kết hợp và kích hoạt kế hoạch trở lại văn phòng như thế nào? Hãy xem câu trả lời của các công ty sau đây

Nestle

Tiếp sức cho nhân viên tuyến đầu và nhân viên kết hợp bằng công cụ quen thuộc

Telefonica

Làm sống động văn hóa công ty trên nền tảng thân thiện với thiết bị di động

Tìm hiểu cách sử dụng Workplace để gắn kết các đội ngũ lại với nhau