Gỡ rối công việc: 7 bí quyết chuẩn bị cho kế hoạch trở lại văn phòng

Khi chúng ta bắt đầu trở lại văn phòng, quan trọng là phải giữ cho các nhóm liên kết với nhau. Tìm hiểu cách bạn có thể cải thiện kế hoạch của mình để làm cho quá trình chuyển đổi diễn ra hiệu quả hơn. Đảm bảo bạn đã chuẩn bị với 7 bí quyết này để cải thiện kế hoạch trở lại văn phòng.

Tải xuống ngay

Đảm bảo bạn đã chuẩn bị với 7 bí quyết này để cải thiện kế hoạch trở lại văn phòng.

* Trường bắt buộc
Cảm ơn bạn đã quan tâm. Khi gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng chi tiết bạn cung cấp để liên hệ với bạn về yêu cầu cụ thể này. Bạn có thể bỏ chọn bất kỳ lúc nào.

Bạn sẽ truyền đạt kế hoạch trở lại văn phòng của mình như thế nào?

Tổ chức của bạn có khả năng đang phát triển một kế hoạch trở lại văn phòng hoặc ít nhất là xem xét việc trở lại văn phòng một phần. Cho dù phụ trách bộ phận Nhân sự hay Truyền thông, bạn biết chính xác mức độ phức tạp của kế hoạch này.

Nhưng chỉ lên kế hoạch thôi là chưa đủ. Bạn còn phải suy nghĩ về cách truyền đạt kế hoạch này cho nhân viên.

Tải xuống Gỡ rối công việc: 7 bí quyết để chuẩn bị kế hoạch trở lại văn phòng nhằm tìm hiểu cách Workplace có thể hỗ trợ một cách an toàn cho các công ty tinh giản hoạt động giao tiếp của lãnh đạo.