5 bí quyết lãnh đạo trong trạng thái bình thường mới khi làm việc từ xa

Đại dịch chứng tỏ mô hình làm việc từ xa mang lại hiệu quả. Vậy nên, đây là nơi công việc thật sự bắt đầu...

Nhân viên có thể làm việc tại nhà mà vẫn đảm bảo sự cộng tác, năng suất và an toàn. Hầu hết các doanh nghiệp có kế hoạch chuyển ít nhất 5% nhân viên làm việc từ xa lâu dài. Một số công ty khác thì dự định chuyển nhiều hơn.

Giảm chi phí hoạt động và tăng chất lượng cuộc sống cả về thể chất lẫn tinh thần cho nhân viên chỉ là hai trong số những cân nhắc quan trọng để biến mô hình làm việc từ xa trở thành trạng thái bình thường mới.

Dữ liệu phân tích toàn cầu của The Economist Intelligence Unit từ hơn 200 giám đốc và giám đốc điều hành cấp cao cho thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy thành công thông qua "Nguồn vốn xã hội" - nơi sự kết nối cá nhân tạo nên mối quan hệ cộng tác trong doanh nghiệp.

Tải báo cáo này xuống và khám phá cách thực hiện:

  • Tham gia xã hội để chia sẻ ý tưởng và giải quyết vấn đề
  • Thúc đẩy tăng trưởng, năng suất và đổi mới nhờ đội ngũ dự án đa ngành
  • Khai thác nguồn vốn xã hội để tăng tốc độ đào tạo nhân viên mới
  • Phát triển nguồn vốn xã hội bằng cách phân tích mạng lưới này
  • Chuyển đổi trạng thái hạnh phúc về thể chất/tinh thần và sự cộng tác bằng video