Workplace dành cho đội ngũ Truyền thông

Workplace hỗ trợ đội ngũ Truyền thông làm việc hiệu quả hơn do thúc đẩy hoạt động tương tác bằng hoạt động truyền thông chiến lược, tăng cường sự hiện diện của lãnh đạo và củng cố văn hóa công ty.

Vì sao đội ngũ Truyền thông nên dùng Workplace?

Nhà lãnh đạo tích cực hiện diện

Nhân viên muốn nhà lãnh đạo cởi mở và hiện diện thường xuyên hơn. 83% khách hàng đồng ý rằng Workplace thúc đẩy hoạt động truyền thông của lãnh đạo, 68% cho rằng nền tảng này tăng tính minh bạch cho các quyết định của đội ngũ lãnh đạo.

Gắn kết nhân viên

91% khách hàng cùng chung ý kiến rằng Workplace khiến mọi người hào hứng tương tác hơn, mang lại cho mọi người khả năng trò chuyện và cộng tác với nhau.

Văn hóa công ty

Xây dựng cộng đồng và tôn vinh những thành viên tạo nên công ty để hình thành văn hóa phong phú trên Workplace.

Hiện diện bản thân, không chỉ chức danh

Phát trực tiếp mỗi tuần

Lãnh đạo cấp cao có thể dùng Video trực tiếp để chia sẻ thông tin mới ngay từ bàn làm việc của họ hoặc tổ chức H&Đ trực tiếp mà không lo bị giới hạn trong phòng họp như trước đây. Video sẽ tự động đăng lên Nhóm để những ai không kịp theo dõi trực tiếp có thể xem sau.

Đơn giản hóa hoạt động giao tiếp của lãnh đạo

Chuyển nhóm gửi email và nhóm WhatsApp của đội ngũ lãnh đạo sang Chat trên Workplace để tập hợp tất cả cuộc trò chuyện trong đội ngũ và cuộc trò chuyện riêng (kể cả cuộc trò chuyện video đơn giản) ở một nơi.

Tăng cường hoạt động giao tiếp hàng ngày

Xây một không gian mới cho thông tin và nguồn lực của công ty

Sử dụng Thư viện kiến thức để tạo, lưu trữ và chia sẻ nội dung tĩnh, chẳng hạn như chính sách nhân sự hoặc lời khuyên về chính sách làm việc tại nhà trên máy tính/di động, để mọi người đều có thể truy cập và khám phá toàn bộ thông tin của công ty.

Trao cho mọi người cơ hội lên tiếng

Khuyến khích nhân viên đóng góp ý kiến thông qua các Nhóm cụ thể hoặc cuộc khảo sát trong Chat trên Workplace. Hãy dùng Cuộc thăm dò ý kiến để lấy ý kiến của mọi người về nội dung muốn được lãnh đạo đề cập trong buổi H&Đ hàng tuần.

Hoạt động truyền thông kết nối mọi người

Tôn vinh những người thúc đẩy văn hóa công ty

Tạo một Nhóm toàn công ty để chia sẻ và tôn vinh những sáng kiến về văn hóa, từ gây quỹ cho tổ chức từ thiện cho đến các cơ hội tình nguyện. Hãy gọi tên để ghi nhận từng cá nhân.

Ủng hộ sự đa dạng và hòa nhập

Nhóm là cách hữu hiệu để kết nối những người có chung bản sắc. Nhóm có thể hỗ trợ nâng cao nhận thức, giới thiệu nguồn lực, khơi mào cuộc trò chuyện và chia sẻ thông tin hướng dẫn cho mọi người trong tổ chức.

"Nhờ Workplace, chúng tôi có thể kết nối lực lượng lao động rải rác ở khắp nơi để tạo nên một cộng đồng toàn cầu. Cộng đồng này là nơi đón nhận và thúc đẩy hoạt động chia sẻ kiến thức, sáng kiến, tính minh bạch và sự cộng tác."

Shanda Matthews
Chevron - Cố vấn Mạng xã hội Doanh nghiệp