Cách đội ngũ truyền thông hỗ trợ hoạt động tái xây dựng cộng đồng

Tải hướng dẫn miễn phí này xuống để khám phá chiến lược thời kỳ hậu COVID từ các nhà lãnh đạo Truyền thông hàng đầu.

Tải hướng dẫn này xuống để khám phá:

Chiến lược thời kỳ hậu COVID từ các nhà lãnh đạo Truyền thông hàng đầu, bao gồm cách:

  • Kết nối nhân viên tuyến đầu, đội ngũ thường xuyên di chuyển và nhân viên làm việc từ xa với các lãnh đạo cấp cao
  • Phá bỏ tình trạng làm việc tách biệt, phẳng hóa hệ thống phân cấp
  • Biến buổi phát trực tiếp 1 chiều thành cuộc trò chuyện 2 chiều
  • Đảm bảo ý kiến đóng góp không bị lọc ra qua các tầng lớp quản lý
  • Liên lạc nhanh hơn, đo lường tức thì và giải quyết vấn đề kịp thời hơn