Trung tâm nguồn lực dành cho khách hàng

Mọi thứ bạn cần để thay đổi cách làm việc qua Workplace.

Bắt đầu

Tìm hiểu cách triển khai Workplace và tìm hướng dẫn sử dụng để bắt đầu.

Cách làm việc

Khám phá những cách mới để sử dụng Workplace và cách tốt nhất để làm việc khoa học hơn.

Học viện Workplace

Chương trình đào tạo trực tiếp mang tính tương tác, các khóa học theo tiến độ tự chọn, video hướng dẫn và hơn thế nữa!

Workplace có gì mới?

Tìm hiểu các tính năng và thông báo mới nhất về sản phẩm của Workplace.

Nguồn lực kỹ thuật

Tài liệu CNTT hỗ trợ bạn thiết lập và quản lý Workplace.

Trung tâm trợ giúp

Tìm hướng dẫn từng bước và lời giải đáp cho những câu hỏi thường gặp.

Xây dựng cộng đồng Workplace hoạt động tích cực & tương tác cao

Bài hướng dẫn, chương trình đào tạo trực tiếp, thuật sĩ học tập giàu tính tương tác và hơn thế nữa - tất cả được thiết kế để hỗ trợ bạn phát triển cộng đồng, cũng như trợ giúp mọi người khai thác tối đa Workplace.

Đăng ký nhận thông tin mới

Hãy luôn cập nhật nguồn lực học tập, thông tin mới về sản phẩm, thông báo sự kiện, v.v. trên Workplace.

Trung tâm nguồn lực trong Thư viện kiến thức

Công cụ và tài liệu học tập mang tính tương tác nhằm hỗ trợ bạn phát triển và gìn giữ kiến thức của tổ chức trong Workplace.

Cộng đồng

Tham gia cộng đồng Workplace để chia sẻ và học hỏi từ các tổ chức khác đang sử dụng Workplace.

Trung tâm nguồn lực dành cho video Trực tiếp

Tìm hiểu cách tận dụng video Trực tiếp để đưa cộng đồng Workplace của bạn đến gần nhau hơn.