Trung tâm nguồn lực dành cho khách hàng

Mọi thứ bạn cần để thay đổi cách làm việc với Workplace.

Bắt đầu

Tìm hiểu cách triển khai Workplace và tìm hướng dẫn sử dụng để bắt đầu.

Cách làm việc

Khám phá những cách mới để sử dụng Workplace và cách tốt nhất để làm việc khoa học hơn.

Học viện Workplace

Chương trình đào tạo trực tiếp mang tính tương tác, các khóa học theo tiến độ tự chọn, video hướng dẫn và hơn thế nữa!

Có gì mới trên Workplace?

Tìm hiểu các thông báo về sản phẩm và tính năng mới nhất của Workplace.

Nguồn lực kỹ thuật

Tài liệu CNTT để bạn có thể thiết lập và quản lý Workplace.

Trung tâm trợ giúp

Tìm hướng dẫn từng bước và lời giải đáp cho những câu hỏi thường gặp.

Trung tâm nguồn lực trong Thư viện kiến thức

Công cụ và tài liệu học tập mang tính tương tác nhằm hỗ trợ bạn phát triển và gìn giữ kiến thức của tổ chức trong Workplace.

Đăng ký để nhận thông tin mới

Hãy cập nhật các nguồn lực học tập, thông tin mới về sản phẩm, thông báo sự kiện và hơn thế nữa trên Workplace.

Trung tâm nguồn lực dành cho video trực tiếp

Tìm hiểu cách tận dụng video Trực tiếp để mang cộng đồng Workplace của bạn đến gần nhau hơn.

Cộng đồng

Tham gia cộng đồng Workplace để chia sẻ và học hỏi từ các tổ chức khác đang sử dụng Workplace.