Học hỏi lẫn nhau

Thu hút nhân viên tham gia thông qua các chương trình học tập và phát triển có sự tận dụng việc chia sẻ kiến thức trên quy mô lớn


Bạn muốn chia sẻ video này với cộng đồng Workplace của mình? Bạn có thể tải xuống tại đây.
Khi nhân viên học hỏi lẫn nhau, bạn có thể khai thác kiến thức chuyên môn thực tế ngay trong tổ chức của mình - và những lợi ích thu được là rất rõ ràng. Những nhân viên đóng góp vào chương trình học hỏi nội bộ thường cảm thấy mình có ích hơn và gắn kết hơn. Nhà quản lý cũng sẽ dễ dàng truyền tải kiến thức cho nhân viên và tìm ra những người làm việc hiệu quả cao, sở hữu các kỹ năng cụ thể.
Nhờ tính năng Học hỏi của Workplace, mọi người có thể chia sẻ trên diện rộng những kiến thức nhẹ nhàng, dễ tiếp cận và dễ tiếp thu. Hãy tận dụng nguồn file phương tiện phong phú trên Workplace để tạo nội dung học tập vừa thu hút nhân viên tuyến đầu, vừa hỗ trợ họ làm việc hiệu quả hơn. Sau đó, tạo bài kiểm tra và theo dõi mức độ hoàn tất bài học để nắm được nhân viên tương tác như thế nào với nội dung học tập trong nhóm.
Bật tính năng Học hỏi trong nhóm
Bật tính năng Học hỏi trong nhóm
Để có thể tạo nội dung học tập, bạn cần tạo bài hướng dẫn đầu tiên. Chỉ quản trị viên nhóm mới tạo được hướng dẫn và họ có thể làm điều này khi vào tab Học hỏi trong nhóm.
Trước khi bài hướng dẫn đầu tiên được tạo, chỉ quản trị viên nhóm mới nhìn thấy tab Học hỏi. Sau khi bài hướng dẫn được tạo, tất cả thành viên của nhóm sẽ có thể thấy và điều hướng đến tab Học hỏi.
Tạo hướng dẫn học hỏi
Tạo hướng dẫn Học hỏi
Đặt tên và thêm phần mô tả cho bài hướng dẫn để thành viên nhóm biết họ có thể tìm thông tin nào.
Bạn không bắt buộc phải tạo hướng dẫn này. Nghĩa là hướng dẫn đó không được tính vào dữ liệu hoàn tất hướng dẫn trong thông tin chi tiết về nhóm.
Tạo bài học đầu tiên
Tạo bài học đầu tiên
Tạo bài học đầu tiên bằng cách sử dụng tính năng này ở bài viết trong nhóm để định dạng và sắp xếp nội dung. Bạn có thể thêm liên kết đến nguồn lực và file phương tiện khác (chẳng hạn như ảnh, video hay file) để nội dung học tập hấp dẫn hơn. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Đăng.
Thêm bài viết hiện có trong nhóm vào hướng dẫn
Thêm bài viết hiện có trong nhóm vào hướng dẫn
Sau khi bật tính năng Học hỏi trong nhóm, bạn cũng sẽ có thể thêm bài viết hiện có trong nhóm vào hướng dẫn. Bạn chỉ cần đi đến bài viết rồi nhấp vào biểu tượng ở góc trên cùng bên phải, rồi chọn xem bạn muốn thêm bài viết này vào hướng dẫn hiện có hay tạo hướng dẫn mới. Chỉ quản trị viên nhóm mới có thể thêm bài viết trong nhóm vào hướng dẫn.
Hãy khuyến khích thành viên tạo bài viết trong nhóm để chia sẻ cách làm tốt nhất của mình rồi thêm bài viết hay nhất vào hướng dẫn. Nhân viên sẽ cảm thấy họ đang đóng góp vào chương trình học tập nội bộ, đồng thời có cơ hội thể hiện kỹ năng và kiến thức một cách sáng tạo nhờ các tính năng đa phương tiện của Workplace.
Tạo câu hỏi để kiểm tra mức độ hiểu bài của nhân viên
Tạo câu hỏi để kiểm tra mức độ hiểu bài của nhân viên
Chọn Tạo câu hỏi để thêm bài kiểm tra ngắn vào hướng dẫn. Đặt tên cho câu hỏi và chọn có thêm điểm đạt yêu cầu hay không. Thành viên nhóm sẽ phải đạt số điểm này hoặc cao hơn thì bài viết mới đánh dấu là hoàn tất. Nếu bạn không thêm điểm đạt yêu cầu, mọi người chỉ cần làm xong câu hỏi là hệ thống sẽ đánh dấu câu đó là hoàn tất.
Thêm câu hỏi và các lựa chọn để trả lời. Nhấp vào dấu kiểm ở bên trái mỗi câu trả lời để đánh dấu câu trả lời đúng. Bạn có thể thêm lời giải thích ngắn cho câu trả lời đúng.
Trong quá trình tạo bài kiểm tra, bạn có thể dùng nút Thêm câu hỏi để bổ sung câu hỏi. Bạn lúc nào cũng có thể đặt lại thứ tự câu hỏi bằng nút Sắp xếp lại câu hỏi.
Phân tích khả năng lĩnh hội và mức độ hoàn tất bài học của nhân viên
Phân tích khả năng lĩnh hội và mức độ hoàn tất bài học của nhân viên
Hệ thống sẽ gửi thông báo cho thành viên nhóm khi bài học và các câu hỏi được đăng. Nhấp vào biểu tượng ở bên phải câu hỏi rồi chọn Tải kết quả xuống rồi tự phân tích điểm số của nhân viên. Mặc dù nhân viên có thể trả lời câu hỏi bao nhiêu lần tùy thích, kết quả tải xuống sẽ cho bạn biết thông tin về số lần thực hiện và điểm mà họ nhận được trong mỗi lần.
Để xem mức độ hoàn tất tổng thể đối với hướng dẫn, quản trị viên có thể đi đến biểu tượng ... ở góc trên cùng bên phải của nhóm, rồi chọn Tùy chọn quản trị và chọn Học hỏi từ menu bên trái. Bạn có thể tìm kiếm theo tên thành viên nhóm và tải kết quả xuống rồi tự tiến hành phân tích.
Lợi ích
Lợi ích
  • Tạo ra nội dung học hỏi hấp dẫn, đa phương tiện để nhân viên có thể dễ dàng truy cập từ thiết bị di động.
  • Phổ biến kiến thức cho các đội ngũ một cách dễ dàng, nhanh chóng.
  • Dùng câu hỏi để xác định những chủ đề mà nhân viên gặp khó khăn.
  • Theo dõi lượt tương tác bằng dữ liệu hoàn tất bài học.
  • Khuyến khích đồng nghiệp chia sẻ kiến thức và xác định những người đạt thành tích cao nhất.
Thông tin & nguồn lực hữu ích khác
Thông tin & nguồn lực hữu ích khác