Bộ công cụ triển khai Thư viện kiến thức

Tài sản có thể tùy chỉnh được thiết kế để bạn có thể lập kế hoạch ra mắt và triển khai thành công Thư viện kiến thức - từ bước lập kế hoạch nội dung đến phần quảng bá nội bộ.

Tạo vị trí mới cho các nguồn lực nội bộ.

Việc triển khai một công cụ mới cần có kế hoạch cẩn thận, sự cộng tác liên chức năng và chiến lược truyền thông nội bộ để nhân viên luôn được cập nhật thông tin.

Tự tin triển khai.

Để hỗ trợ bạn theo dõi tất cả các bộ phận đang vận hành, chúng tôi đã tạo Bộ công cụ Thư viện Kiến thức. Tất cả tài sản trong bộ công cụ này có thể được điều chỉnh toàn bộ, nhằm mục đích hỗ trợ bạn quản lý mọi yếu tố trong quá trình khởi chạy Thư viện kiến thức.

Bộ công cụ có gì?

Hướng dẫn triển khai

Với hướng dẫn từng bước, các bí quyết và cách làm tốt nhất.

Mẫu thuyết trình

Mẫu tài liệu dạng slide trong Thư viện Kiến thức mà bạn có thể sử dụng trong bài thuyết trình của ban quản lý.

Công cụ theo dõi quá trình triển khai

Mẫu tiến độ thực hiện dự án, các mốc quan trọng, kế hoạch về nội dung và hơn thế nữa.

Kế hoạch truyền thông nội bộ

Bao gồm tài liệu truyền thông dễ sử dụng để quảng cáo cho đợt ra mắt sắp tới của bạn.