Bộ công cụ truyền tải văn hóa

Tìm hiểu cách xác định, trao thưởng và tiếp lửa cho Người truyền tải văn hóa công ty để thúc đẩy sự thay đổi văn hóa.

Tải xuống bộ công cụ

Bộ công cụ tương tác với nhân viên có thể tải xuốngBộ công cụ tương tác với nhân viên có thể tải xuống

Là những người trong cộng đồng làm việc của bạn, người truyền tải văn hóa công ty thể hiện văn hóa của công ty và đưa các giá trị của bạn vào thực tế. Họ có thể là bất kỳ ai, từ công xưởng đến văn phòng, là người có động lực và quyết tâm duy trì văn hóa công ty.

Người truyền tải văn hóa công ty có sức ảnh hưởng. Họ xây dựng quan hệ kết nối chặt chẽ với đồng nghiệp và truyền cảm hứng cho những người khác một cách tự nhiên. Vì vậy, họ có thể là nguồn động lực mạnh mẽ của sự thay đổi văn hóa.

Bạn có thể sử dụng bộ công cụ này để bắt đầu chương trình Người truyền tải văn hóa công ty của riêng mình hoặc xây dựng dựa trên các chương trình văn hóa hiện có của bạn.

Có gì trong Bộ công cụ truyền tải văn hóa?

Bộ công cụ truyền tải văn hóa bao gồm:

 • 1 file PDF hướng dẫn bạn xác định, tôn vinh và tiếp lửa cho những Người truyền tải văn hóa công ty thông qua Workplace.
 • 5 huy hiệu PNG dùng làm huy hiệu tùy chỉnh trong phần Huy hiệu của Bảng điều khiển quản trị.
 • 1 file GIF giải thích chiến dịch và 1 MP4 dùng trong bài viết trên Workplace để khởi động Chiến dịch truyền tải văn hóa.
 • 5 GIF huy hiệu động dùng trong phạm vi Chiến dịch truyền tải văn hóa.

Hướng dẫn truyền tải văn hóa

Sử dụng hướng dẫn này làm bản kế hoạch chi tiết cho chương trình Truyền tải văn hóa của tổ chức. Nhờ hướng dẫn này, bạn có thể xác định Người truyền tải văn hóa, trao thưởng cho họ, tạo cộng đồng để chia sẻ cách làm tốt nhất và thúc đẩy nhân viên tương tác trên Workplace.

Chiến dịch truyền tải văn hóa

Chiến dịch truyền tải văn hóa là chiến dịch gắn kết nhân viên để tôn vinh Người truyền tải văn hóa của tổ chức theo cách trực quan, vui nhộn và hấp dẫn. Bộ công cụ chiến dịch truyền tải văn hóa chứa 5 huy hiệu tùy chỉnh mà bạn có thể trao cho người có những đóng góp độc đáo cho công ty. Những huy hiệu này có tên là:

 • Người truyền tải văn hóa công ty: Một người thể hiện được các giá trị của bạn và định hướng văn hóa công ty. Đây là huy hiệu chung mà bạn có thể trao cho bất kỳ ai.
 • Người lạc quan: Người mang lại sự bình tĩnh, giúp bạn luôn lạc quan trong những thời điểm khó khăn.
 • Người cổ vũ: Người luôn động viên và tin tưởng bạn.
 • Người tiên phong: Người mở đường và giúp những người khác đi theo.
 • Người kiến tạo: Người luôn vẽ ra kế hoạch hoàn hảo, cả bên trong và bên ngoài công việc.

Các huy hiệu tùy chỉnh trong Bộ công cụ truyền tải văn hóa

Đối với chiến dịch gắn kết nhân viên, bạn sử dụng các huy hiệu này cùng với những tài sản quảng cáo khác trong bộ công cụ để tôn vinh Người truyền tải văn hóa công ty một cách công khai. Chiến dịch vận hành như sau:

 1. Nếu chưa có, bạn hãy tạo một nhóm xã hội toàn công ty hoặc nhóm thảo luận để bạn chia sẻ tất cả các bài viết liên quan đến chiến dịch này.
 2. Chia sẻ GIF giải thích trong nhóm của bạn và mời nhân viên đề cử Người truyền tải văn hóa công ty trong phần bình luận, giải thích lý do họ được chọn. Bạn có thể đã tự xác định một số Người truyền tải văn hóa công ty, nhưng bài viết này sẽ trợ giúp bạn mở rộng lựa chọn của mình và lấy ý kiến từ những người khác trong công ty. Nếu bạn đã xác định được một số Người truyền tải văn hóa công ty, đừng quên ghi rõ điều đó trong bài viết và cho mọi người biết rằng bạn đang thu thập thêm các đề cử khác.
 3. Mỗi tuần, hãy trao thưởng cho một trong những Người truyền tải văn hóa công ty bằng một trong những huy hiệu được cung cấp. Để xem hướng dẫn về cách tạo Huy hiệu tùy chỉnh, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp.
 4. Sau đó, nêu bật một Người khác truyền tải văn hóa công ty trong nhóm của toàn công ty bằng cách sử dụng Bài viết thành tích. Bạn có thể dùng ảnh của họ hoặc một trong các GIF huy hiệu có trong bộ công cụ này. Hãy chia sẻ một chút về lý do họ trở thành Người truyền tải văn hóa công ty. Nếu bạn đang sử dụng một huy hiệu cụ thể từ bộ công cụ, hãy chia sẻ thêm thông tin cơ bản về lý do người đó trở thành Người tiên phong, Người lạc quan, Người cổ vũ hoặc Người kiến tạo.
Bài viết thông báo chiến dịch mẫu

Chia sẻ bài viết này

Thông tin cơ bản về Workplace

Thông tin cơ bản về Workplace

Kế hoạch truyền thông mẫu để hướng dẫn nhân viên về Workplace.

3 min read

Bộ công cụ chiến dịch chăm sóc sức khỏe

Bộ công cụ chiến dịch chăm sóc sức khỏe

Khuyến khích thói quen lành mạnh và xây dựng cộng đồng xoay quanh việc chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc

8 min read

Bộ công cụ chiến dịch bí quyết thứ Ba

Bộ công cụ chiến dịch bí quyết thứ Ba

Chiến dịch truyền thông mẫu dùng để phổ biến kiến thức về Workplace trong toàn bộ tổ chức.

4 min read