Cách tương tác với nhân viên trong thời kỳ biến động

Tìm hiểu cách tận dụng Workplace làm một phần chiến lược truyền thông về sự thay đổi

Tải cẩm nang xuống

Hướng dẫn làm việc từ xa dành cho cấp quản lýHướng dẫn làm việc từ xa dành cho cấp quản lý

Những sự kiện gần đây cho thấy rõ rằng việc quản lý thay đổi một cách hiệu quả đóng vai trò rất quan trọng đối với sự thành công của mọi doanh nghiệp. Cho dù bạn chuyển sang làm việc từ xa hay trải qua quá trình tái cấu trúc, sáp nhập hay chuyển đổi lãnh đạo, hoạt động giao tiếp đều phải đóng vai trò trung tâm trong chiến lược quản lý thay đổi của bạn.

Khi hầu hết các hoạt động giao tiếp về thay đổi đều tập trung vào việc cung cấp thông tin cho nhân viên, thì việc triển khai tốt phương pháp giao tiếp có thể tạo điều kiện cho nhân viên trở thành nguồn động lực, bên tiên phong và người thực hiện thay đổi.

Trong Cẩm nang này, bạn sẽ học được cách tận dụng Workplace để:

  • Hiểu đối tượng của bạn
  • Phát triển thông điệp
  • Tối ưu hóa và tăng cường giao tiếp
  • Trao quyền cho người quản lý nhân viên
  • Đo lường thành công và lặp lại dựa trên kết quả

Chia sẻ bài viết này

Thông tin cơ bản về Workplace

Thông tin cơ bản về Workplace

Kế hoạch truyền thông mẫu để hướng dẫn nhân viên về Workplace.

3 min read

Bộ công cụ chiến dịch chăm sóc sức khỏe

Bộ công cụ chiến dịch chăm sóc sức khỏe

Khuyến khích thói quen lành mạnh và xây dựng cộng đồng xoay quanh việc chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc

8 min read

Bộ công cụ chiến dịch bí quyết thứ Ba

Bộ công cụ chiến dịch bí quyết thứ Ba

Chiến dịch truyền thông mẫu dùng để phổ biến kiến thức về Workplace trong toàn bộ tổ chức.

4 min read