Workplace có gì mới?
Tháng 03/2019Ra mắt loạt tính năng và công bố mới nhất về sản phẩm Workplace.

Trong tháng này, chúng tôi đã có một số cập nhật đối với sản phẩm, trong đó tập trung vào việc tạo ra trải nghiệm an toàn hơn trên Workplace và thêm tùy chọn kiểm soát tiện ích tích hợp mới cho quản trị viên.

Tham gia nhóm Công bố về sản phẩm Workplace để luôn cập nhật các thông tin mới về sản phẩm Workplace theo thời gian thực.

Chuyển sang workplace.com

Chuyển sang workplace.com

Workplace đã phát triển nhanh chóng thành một nền tảng cộng tác nổi bật, được các công ty trên toàn cầu sử dụng. Một trong những yêu cầu hàng đầu mà khách hàng của chúng tôi đưa ra, đó là cần làm sáng tỏ rằng tài khoản Workplace hoàn toàn khác với tài khoản Facebook.

Trong khi chuyển sang workplace.com, chúng tôi không chỉ làm sáng tỏ rằng chúng tôi là một sản phẩm riêng biệt, mà còn xác định là nền tảng độc đáo của nhóm ứng dụng của Facebook, giống như Instagram, Oculus và WhatsApp.

Hiện tại, các cộng đồng cao cấp có thể chuyển sang miền workplace.com từ facebook.com. Nếu đang sử dụng Workplace Tiêu chuẩn, cộng đồng của bạn sẽ tự động chuyển sang workplace.com vào ngày 8/5.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?

Chúng tôi đã tập hợp tài nguyên để hỗ trợ tổ chức bạn chuẩn bị cho bước chuyển sang miền Workplace.

Quản lý quyền truy cập dữ liệu cho các tiện ích tích hợp trên Workplace

Quản lý quyền truy cập dữ liệu cho các tiện ích tích hợp trên Workplace

Các cộng đồng Workplace Cao cấp có thể kiểm soát dữ liệu của họ. Họ cũng có thể thấy những bên thứ ba nào có quyền truy cập vào đó. Bằng cách sử dụng trang Tiện ích tích hợp trên Bảng điều khiển quản trị, bạn có thể dễ dàng theo dõi cấp độ truy cập cho các tiện ích tích hợp đã bật trên Workplace.

văn bản thay thế

Tùy chọn kiểm soát tiện ích tích hợp

Để đảm bảo rằng các tiện ích tích hợp của bạn chỉ có quyền truy cập vào những quyền cần thiết để hoạt động đúng cách và mang lại giá trị, chúng tôi đã ra mắt tùy chọn thường xuyên bỏ bớt quyền cho các tiện ích tích hợp thông qua Bảng điều khiển quản trị.

Cách thức hoạt động ra sao?

Đối với mã truy cập tiện ích tích hợp tùy chỉnh, Workplace sẽ thu hồi quyền truy cập dữ liệu chưa được dùng trong 30 ngày qua và thông báo cho quản trị viên về hành động đã xảy ra.

Tab Tiện ích tích hợp trên Bảng điều khiển quản trị cũng sẽ cho biết thời điểm các quyền đối với một tiện ích tích hợp tùy chỉnh đã được thay đổi nhờ quá trình này.

Đọc tiếp